Dovezi empirice - Definiție, cum se colectează, tipuri

Dovezile empirice sunt informațiile obținute prin observarea și documentarea anumitor comportamente și tipare sau printr-un experiment. Dovezile empirice sunt o parte esențială a metodei științifice de cercetare, care este aplicabilă în multe discipline.

Dovada empirica

În metoda științifică, probele empirice sunt folosite pentru a valida sau respinge o ipoteză declarată Testarea ipotezei Testarea ipotezei este o metodă de inferență statistică. Este folosit pentru a testa dacă o afirmație referitoare la un parametru de populație este corectă. Testarea ipotezei, declarația sau revendicarea. În lumea științifică, o ipoteză poate fi acceptată de comunitate numai dacă sunt furnizate suficiente dovezi (empirice) care susțin ipoteza.

Dărâmarea dovezilor

Dovezile empirice se obțin în principal prin observare sau experimentare. Observațiile sau experimentele sunt cunoscute ca surse primare. Cu toate acestea, poate fi obținut și prin diverse surse secundare, inclusiv articole, rapoarte Ghid de câștiguri Un ghid de câștiguri este informațiile furnizate de conducerea unei companii cotate la bursă cu privire la rezultatele sale viitoare preconizate, inclusiv estimări, ziare etc. dovezile empirice se numesc cercetări empirice.

Principala preocupare a cercetării empirice este colectarea de dovezi imparțiale. Cercetătorii trebuie să proiecteze cu atenție cercetarea, reducând în același timp expunerea la erori potențiale. În lumea științifică, este obișnuit ca mai mulți oameni de știință sau cercetători să adune dovezi simultan prin replicarea aceluiași studiu. În plus, o evaluare inter pares este un instrument principal în știință, care este utilizat pentru a valida dovezile furnizate într-un studiu sau cercetare.

Tipuri de dovezi empirice

Cele două tipuri principale de dovezi empirice sunt dovezi calitative și dovezi cantitative .

1. Calitativ

Dovezile calitative sunt tipul de date care descrie informații care nu pot fi măsurate. Datele calitative sunt folosite în diverse discipline, în special în științele sociale, precum și în cercetarea pieței și finanțarea. Finanțele Articolele de finanțe ale finanțelor sunt concepute ca ghiduri de auto-studiu pentru a învăța online concepte importante de finanțe în propriul ritm. Răsfoiți sute de articole! . În astfel de domenii, cercetarea investighează în general comportamentul uman și tiparele sale. Natura nemăsurabilă a datelor calitative, precum și analiza subiectivă a acestora, o fac predispusă la potențiale prejudecăți.

2. Cantitativ

Dovezile cantitative se referă la date numerice care pot fi analizate în continuare folosind metode matematice și / sau statistice Analiza cantitativă Analiza cantitativă este procesul de colectare și evaluare a datelor măsurabile și verificabile, cum ar fi veniturile, cota de piață și salariile, pentru a înțelege comportamentul și performanța a unei afaceri. În era tehnologiei datelor, analiza cantitativă este considerată abordarea preferată pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. . Datele cantitative sunt utilizate în aproape fiecare disciplină a științei.

Spre deosebire de datele calitative, dovezile obținute folosind datele cantitative sunt în general considerate a fi imparțiale, deoarece validitatea datelor poate fi ușor verificată folosind calcule sau analize matematice / statistice.

Lecturi conexe

Finance este furnizorul oficial al Analistului de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de talie mondială.

Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați cunoștințele despre analiza financiară, vă recomandăm cu tărie resursele financiare suplimentare de mai jos:

  • Concepte statistice de bază în finanțe Concepte statistice de bază pentru finanțe O înțelegere solidă a statisticilor este crucială pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine finanțele. Mai mult, conceptele statistice pot ajuta investitorii să monitorizeze
  • Bias de durabilitate Bias de durabilitate Biasul de durabilitate este înclinația subconștientă de a prognoza evenimente sau evenimente din trecut către viitor. Cu alte cuvinte, durabilitatea este un tip de prejudecată cognitivă cu presupunerea că tendințele din trecut vor continua în viitor.
  • Simularea Monte Carlo Simularea Monte Carlo Simularea Monte Carlo este o metodă statistică aplicată în modelarea probabilității unor rezultate diferite într-o problemă care nu poate fi rezolvată pur și simplu, datorită interferenței unei variabile aleatorii.
  • Bias de supraviețuire Bias de supraviețuire Biasul de supraviețuire este un tip de prejudecată de selecție a eșantionului care apare atunci când un set de date ia în considerare doar „supraviețuirea” sau observațiile existente și nu ia în considerare

Postări recente