Marja de operare - o măsură importantă a profitabilității pentru o afacere

Marja operațională este egală cu venitul din exploatare Venitul din exploatare Venitul din exploatare, denumit și profit din exploatare sau Câștig înainte de dobândă și impozite (EBIT), este suma venitului rămas după deducerea costurilor operaționale directe și indirecte. Cheltuielile cu dobânzile, veniturile din dobânzi și alte surse de venituri neoperatorii nu sunt luate în considerare în calculul venitului din exploatare împărțit la venituri. Marja operațională este un raport de rentabilitate care măsoară veniturile după acoperirea cheltuielilor de funcționare și ne-operaționale ale unei afaceri. De asemenea, denumit profit din vânzări, venitul din exploatare reprezintă baza cât din vânzările generate sunt lăsate atunci când toate cheltuielile de exploatare sunt achitate.

Marja de operare

În exemplul de mai sus, puteți vedea clar cum se ajunge la marja de operare 2018 pentru această companie. 2018 începe cu venituri de 5 milioane USD, mai puțin COGS de 3,25 milioane USD, rezultând un profit brut de 1,75 milioane USD.

De acolo, sunt scăzute alte 1,3 milioane USD din cheltuielile generale și administrative de vânzare și cheltuieli generale, pentru a ajunge la un venit operațional de 437.500 USD.

Luând 437.500 USD și împărțindu-l la 5,0 milioane USD, ajungeți la marja operațională de 8,8%.

Care este formula pentru marja de operare?

Marja de exploatare = Venit din exploatare / Venituri X 100

Alt exemplu:

Compania DT Clinton Manufacturing a raportat în declarația anuală a veniturilor din 2015 un venit total din vânzări de 125 milioane USD. Veniturile din exploatare înainte de impozite s-au plasat la 45 de milioane de dolari după deducerea tuturor cheltuielilor de exploatare pentru anul respectiv. Ca rezultat, a fost generată o marjă operațională de 36% după deducerea tuturor cheltuielilor operaționale de 80 de milioane de dolari. Prin urmare, pentru fiecare dolar realizat în vânzări, se păstrează 0,36 cenți ca profit operațional.

Ce este venitul din exploatare?

Venitul din exploatare este profitul unei afaceri după ce toate cheltuielile de exploatare sunt deduse din încasările sau veniturile din vânzări. Reprezintă cât câștigă o companie din operațiunile sale de bază, fără a include alte surse de venit care nu au legătură directă cu principalele sale activități de afaceri. Se diferențiază de venitul net prin faptul că nu include cheltuielile cu impozitele și dobânzile.

Acest lucru oferă investitorilor și creditorilor o indicație clară dacă afacerea principală a unei companii este profitabilă sau nu, înainte de a lua în considerare elemente neoperante.

Ce este venitul din vânzări?

Venituri din vânzări Venituri din vânzări Veniturile din vânzări sunt veniturile primite de o companie din vânzările sale de bunuri sau furnizarea de servicii. În contabilitate, termenii „vânzări” și „venituri” pot fi și sunt adesea folosiți în mod interschimbabil pentru a însemna același lucru. Veniturile nu înseamnă neapărat numerar primit. sau vânzările nete reprezintă suma monetară obținută din vânzarea de bunuri și servicii către clienții de afaceri, excluzând orice marfă returnată și cotele / reducerile oferite clienților. Acest lucru poate fi realizat fie ca vânzări în numerar, fie ca vânzări de credit.

De ce este importantă marja de profit în afaceri?

O afacere care este capabilă să genereze profit din exploatare, mai degrabă decât să opereze cu pierderi, este un semn pozitiv pentru potențialii investitori și creditorii existenți. Aceasta înseamnă că marja operațională a companiei creează valoare pentru acționari și servicii de împrumut continue pentru creditori. Cu cât este mai mare marja pe care o are o companie, cu atât are un risc financiar mai redus - în comparație cu a avea un raport mai mic, indicând o marjă de profit mai mică.

Creșteri continue ale marjei de profit Marja de profit net Marja de profit net (cunoscută și sub numele de „Marja de profit” sau „Raportul de marjă de profit net”) este un raport financiar utilizat pentru a calcula procentajul de profit pe care o companie îl produce din veniturile sale totale. Acesta măsoară valoarea profitului net pe care o companie îl obține pe dolar din venitul câștigat. în timp arată că profitabilitatea se îmbunătățește. Acest lucru poate fi atribuit fie controlului eficient al costurilor de exploatare, fie altor factori care influențează acumulările de venituri, cum ar fi prețurile, marketingul și creșterea cererii clienților.

Dezavantajele privirii la marja / profitul operațional

Profitul operațional este o valoare contabilă și, prin urmare, nu neapărat un indicator al valorii economice Valoarea adăugată economică (EVA) Valoarea adăugată economică (EVA) arată că crearea de valoare reală are loc atunci când proiectele obțin rate de rentabilitate peste costul capitalului și acest lucru crește acționari. Tehnica Venitului Rezidual care servește ca indicator al profitabilității pe premisa că profitabilitatea reală apare atunci când bogăția este sau fluxul de numerar Evaluare Ghiduri gratuite de evaluare pentru a învăța cele mai importante concepte în propriul ritm. Aceste articole vă vor învăța cele mai bune practici de evaluare a afacerii și cum să evaluați o companie utilizând analize comparabile ale companiei, modelare a fluxului de numerar actualizat (DCF) și tranzacții anterioare, așa cum sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii.Profitul include mai multe cheltuieli fără numerar, cum ar fi amortizarea și amortizarea, compensarea pe stoc și alte elemente. În schimb, nu include cheltuielile de capital și modificările de fond de rulment.

Împreună, aceste elemente variate sunt cele incluse și excluse care ar putea determina fluxul de numerar (factorul final de valoare pentru o afacere) să fie foarte diferit (mai mare sau mai mic) decât profitul operațional.

Pentru a afla mai multe, citiți totul despre evaluarea afacerii Evaluarea Evaluarea se referă la procesul de determinare a valorii actuale a unei companii sau a unui activ. Se poate face folosind o serie de tehnici. Analiștii care doresc.

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele și adresa de e-mail în formularul de mai jos și descărcați acum șablonul gratuit!

Citiți mai multe despre valorile de profit și pierdere:

Vă mulțumim că ați citit ghidul financiar privind marja operațională. Consultați următoarele resurse financiare pentru a afla mai multe.

  • Venit net Venit net Venitul net este un element cheie, nu numai în contul de profit și pierdere, ci și în toate cele trei situații financiare de bază. În timp ce se ajunge la acesta prin contul de profit și pierdere, profitul net este, de asemenea, utilizat atât în ​​bilanț, cât și în situația fluxului de numerar.
  • EBITDA EBITDA EBITDA sau Câștiguri înainte de dobândă, impozite, amortizare, amortizare reprezintă profiturile unei companii înainte de a se face oricare dintre aceste deduceri nete. EBITDA se concentrează pe deciziile operaționale ale unei afaceri, deoarece analizează profitabilitatea companiei din operațiunile de bază înainte de impactul structurii capitalului. Formula, exemple
  • Venit din exploatare Venit din exploatare Venitul din exploatare, denumit și profit din exploatare sau Câștig înainte de dobânzi și impozite (EBIT), este suma venitului rămas după deducerea costurilor operaționale directe și indirecte. Cheltuielile cu dobânzile, veniturile din dobânzi și alte surse de venituri neoperatorii nu sunt luate în considerare în calculul veniturilor din exploatare
  • Programul de amortizare Programul de amortizare Este necesar un program de amortizare în modelarea financiară pentru a lega cele trei situații financiare (venituri, bilanț, flux de numerar) în Excel

Postări recente