Incurse - Definiție, Pierderi și Cheltuieli suportate

Incurs este un termen contabil care înseamnă că toate tranzacțiile, indiferent de natura lor, trebuie înregistrate atunci când au loc. Înseamnă că un contabil Contabil Un contabil joacă un rol foarte crucial într-o organizație, indiferent dacă este o companie multinațională sau una mică, internă. Intrarea și ieșirea din banii companiei sunt atent monitorizate de către contabil, care se asigură, de asemenea, că toate tranzacțiile financiare sunt legale, trebuie să recunoască și să înregistreze tranzacția la data la care a avut loc, mai degrabă decât la data la care tranzacția a fost efectiv plătită. .

Întrecut

Pierderi suportate

Pierderile suportate se referă la valoarea pierderilor pe care le suportă o companie de asigurări într-o perioadă dată. Pierderile reprezintă profiturile pe care compania nu le va câștiga pe parcursul anului, deoarece banii sunt folosiți pentru a plăti asigurații.

Acest lucru se poate întâmpla prin plăți de daune noi și vechi, reevaluarea daunelor deja înregistrate în evidența contabilă, precum și modificări ale rezervelor de pierderi. Sursele pierderilor suportate sunt explicate în detaliu mai jos:

1. Reclamațiile deținătorilor de polițe

Un asigurat depune o cerere de despăgubire Indemnizație Indemnizația este un acord legal al unei părți pentru a menține o altă parte fără vină - fără răspundere - pentru eventuale pierderi sau daune. atunci când suferă o pierdere în urma pierderii sau evenimentului asigurat. De exemplu, dacă deținătorul poliței de asigurare a achiziționat o acoperire de asigurare împotriva inundațiilor pentru afacerea sa și inundațiile provoacă daune companiei, compania de asigurări va fi obligată să o despăgubească pe deținută.

Companiile de asigurări mențin o rezervă pentru a soluționa creanțele privind pierderile pe care le subscriu. Suma realizată ca despăgubire pentru pierderile suferite este recunoscută ca o pierdere deoarece banii ies din contul companiei în contul deținătorului poliței. Prin urmare, plățile efectuate către reclamanți încetează să mai fie recunoscute ca active în bilanțul companiei Bilanțul contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii.

2. Reevaluarea revendicărilor

Reevaluarea creanțelor implică revizuirea tuturor cererilor în curs de procesare pentru a determina dacă valoarea lor este mai mare sau mai mică decât suma înregistrată inițial. Înainte de a plăti orice daune, o companie de asigurări trebuie să investigheze mai întâi aceste daune pentru a verifica dacă pierderea s-a produs efectiv și dacă nu este un proces fraudulos.

Odată ce compania este convinsă că creanța este autentică, aceasta determină acuratețea valorii înregistrate. Dacă noua valoare stabilită a unei creanțe este de fapt mai mare decât creanța înregistrată, compania va fi obligată să plătească o sumă mai mare decât planificase. Excesul de daună plătit este o pierdere pentru asigurător, deoarece depășește suma înregistrată în cărți.

3. Modificarea rezervelor de pierdere

Legea impune companiilor de asigurări să mențină o rezervă adecvată din care va efectua plăți pentru daune vechi, precum și pentru noile daune anticipate în perioada următoare. Nivelul standard al rezervelor variază de la 8% la 12% din veniturile anuale, în funcție de legile statului.

Rezervele pentru pierderi se pot baza, de asemenea, pe o prognoză a pierderilor pe care asigurătorul le anticipează într-o anumită perioadă, ceea ce înseamnă că prognozele pot fi corecte, excesive sau pot fi mai mici decât creanțele reale într-o anumită perioadă. Dacă pierderile efective depășesc rezerva, asigurătorul va fi obligat să obțină fonduri suplimentare pentru completarea rezervei. Modificarea valorii rezervei va fi o pierdere pentru companie, deoarece nu a fost anticipată.

Cheltuieli suportate

O cheltuială suportată este un cost pe care îl suportă o companie atunci când achiziționează bunuri sau servicii pe credit. Achiziționarea se poate face fie printr-un card de credit Card de credit Un card de credit este un card simplu, dar neobișnuit, care permite proprietarului să efectueze achiziții fără a aduce nici o sumă de numerar. În schimb, prin utilizarea unui credit sau a unui acord de facturare cu vânzătorul bunurilor. Majoritatea companiilor cumpără materii prime în vrac de la producători și angrosiști ​​pe credit, cu acordul de plată la o dată ulterioară.

Tranzacția este înregistrată în conturi de plătit, deoarece este un cost pe care trebuie să îl plătească afacerea în viitor. De exemplu, dacă Compania XYZ achiziționează bunuri în valoare de 1.000 USD la credit, compania va avea o cheltuială suportată de 1.000 USD.

Cheltuieli suportate vs. Cheltuieli plătite

O cheltuială efectuată devine o cheltuială plătită odată ce afacerea a plătit costul pe care îl datorează furnizorului de bunuri sau servicii. De cele mai multe ori, cheltuielile suportate sunt plătite imediat după ce au fost efectuate, în timp ce alteori, pot dura câțiva ani înainte de a fi plătite.

De exemplu, un pictor poate fi plătit pentru serviciu după ce a fost efectuat, iar cheltuielile suportate se transformă într-o cheltuială plătită. Un alt exemplu ar fi atunci când o afacere încheie un contract de închiriere pentru a închiria spații de birouri pentru o perioadă de doi ani. Compania suportă cheltuielile atunci când finalizează fiecare dintre perioadele de închiriere convenite.

Resurse aditionale

Finance este furnizorul oficial al Analistului de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a transforma pe oricine într-un analist financiar de talie mondială.

Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați cunoștințele despre analiza financiară, vă recomandăm cu tărie resursele financiare suplimentare de mai jos:

  • Conturi Cheltuieli Conturi Cheltuieli O cheltuială în contabilitate reprezintă banii cheltuiți sau costurile suportate de o afacere în efortul lor de a genera venituri. În esență, cheltuielile conturilor reprezintă costul de a face afaceri; sunt suma tuturor activităților care au ca rezultat (sperăm) un profit.
  • Principiul de acumulare Principiul de acumulare Principiul de acumulare este un concept contabil care impune înregistrarea tranzacțiilor în perioada de timp în care acestea au loc, indiferent de perioada de timp în care sunt primite fluxurile de numerar efective din tranzacție. Ideea din spatele principiului de acumulare este că evenimentele financiare implică venituri egale
  • Raportul cheltuielilor Raportul cheltuielilor Un raport cheltuieli este o taxă percepută de o companie de investiții pentru gestionarea fondurilor acționarilor. Companiile de investiții, cum ar fi fondurile mutuale, suportă adesea diverse cheltuieli operaționale atunci când gestionează fondurile investitorilor și percep un procent mic din fondurile gestionate pentru a acoperi cheltuielile.
  • Credit comercial Credit comercial Un credit comercial este un acord sau o înțelegere între agenții angajați în afaceri între ei care permite schimbul de bunuri și servicii

Postări recente