Audit - Prezentare generală, importanță, tipuri și standarde de contabilitate

Auditul se referă la auditurile situațiilor financiare sau la o examinare și evaluare obiectivă a situațiilor financiare ale unei companii - de obicei efectuate de un terț extern.

Audit

Auditurile pot fi efectuate și de părțile interne, precum și de o entitate guvernamentală, cum ar fi Serviciul de venituri interne (IRS).

Importanța auditului

Auditul este un termen important utilizat în contabilitate care descrie examinarea și verificarea înregistrărilor financiare ale unei companii. Este pentru a vă asigura că tranzacțiile sunt reprezentate corect și precis.

De asemenea, auditurile sunt efectuate pentru a se asigura că situațiile financiare sunt pregătite în conformitate cu standardele contabile relevante. Cele trei situații financiare principale sunt:

 1. Adeverinta de venit
 2. Bilanț Bilanț Bilanț Bilanț contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii
 3. Situația fluxurilor de trezorerie

Situațiile financiare sunt pregătite intern urmând standardele contabile relevante, cum ar fi Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) Standardele IFRS Standardele IFRS sunt Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) care constau dintr-un set de reguli contabile care determină modul în care tranzacțiile și alte evenimente contabile sunt necesare pentru să fie raportate în situațiile financiare. Acestea sunt concepute pentru a menține credibilitatea și transparența în lumea financiară sau principiile contabile general acceptate (GAAP) și sunt dezvoltate pentru a furniza informații utile următoarelor:

 • Acționari
 • Creditori
 • Entități guvernamentale
 • Clienți
 • Furnizori
 • Parteneri

Situațiile financiare surprind activitățile de exploatare, investiții și finanțare ale unei companii prin diferite tranzacții care sunt înregistrate. Deoarece situațiile financiare sunt elaborate intern, există un risc ridicat de comportament fraudulos de către pregătitorii declarațiilor.

Fără reglementări și standarde adecvate, pregătiții își pot denatura cu ușurință poziția financiară pentru a face compania să pară mai profitabilă sau mai reușită decât sunt de fapt.

Auditul este crucial pentru a se asigura că companiile își reprezintă poziția financiară în mod corect și precis și în conformitate cu standardele contabile.

Tipuri de audituri

Există trei tipuri principale de audituri:

1. Audituri interne

Auditele interne sunt efectuate de angajații interni ai unei companii sau organizații. Auditurile nu sunt distribuite în afara companiei. În schimb, sunt pregătiți pentru utilizarea managementului și a altor părți interesate interne.

Auditele interne sunt utilizate pentru a îmbunătăți luarea deciziilor în cadrul unei companii, oferind managerilor elemente acționabile pentru a îmbunătăți controalele interne. De asemenea, asigură respectarea legilor și reglementărilor și mențin rapoarte financiare la timp, corecte și corecte.

Echipele de conducere pot utiliza, de asemenea, audituri interne pentru a identifica deficiențele sau ineficiențele din cadrul companiei înainte de a permite revizuirea situațiilor financiare de către auditori externi.

2. Audituri externe

Realizate de organizații și părți externe, auditurile externe oferă o opinie imparțială pe care auditorii interni ar putea să nu le poată da. Auditurile financiare externe sunt utilizate pentru a determina dacă există declarații eronate semnificative sau erori în situațiile financiare ale unei companii.

Atunci când un auditor oferă o opinie necalificată sau o opinie curată, aceasta reflectă faptul că auditorul oferă încredere că situațiile financiare sunt reprezentate atât cu acuratețe, cât și cu caracter complet.

Auditele externe sunt importante pentru a permite diferitelor părți interesate să ia cu încredere decizii în jurul companiei care este auditată.

Diferența cheie între un auditor extern și un auditor intern este că un auditor extern este independent. Înseamnă că aceștia reprezintă mai degrabă o opinie mai cinstită decât un auditor intern care poate fi părtinitor.

Există multe firme de contabilitate bine stabilite care efectuează de obicei audituri externe pentru diverse corporații. Cele mai cunoscute sunt Big Four - Deloitte, KPMG, Ernst & Young (EY) și PricewaterhouseCoopers (PwC).

3. Audituri guvernamentale

Auditurile guvernamentale sunt efectuate de entități care se referă la asigurarea faptului că situațiile financiare au fost întocmite cu exactitate pentru a nu denatura valoarea veniturilor impozabile ale unei companii.

În SUA, Internal Revenue Services (IRS) efectuează audituri care verifică acuratețea declarațiilor fiscale și a tranzacțiilor unui contribuabil. Omologul canadian al IRS este cunoscut sub numele de Canada Revenue Agency (CRA).

Se fac selecții de audit pentru a se asigura că companiile nu își denaturează veniturile impozabile. Declararea greșită a venitului impozabil Venitul impozabil Venitul impozabil se referă la compensația oricărei persoane fizice sau comerciale care este utilizată pentru a determina datoria fiscală. Valoarea totală a venitului sau venitul brut este utilizat ca bază pentru a calcula cât de mult datorează individul sau organizația guvernului pentru perioada de impozitare specifică. , intenționat sau nu, este considerat fraudă fiscală. IRS și CRA utilizează acum formule statistice și învățare automată pentru a găsi contribuabili care prezintă un risc ridicat de a comite fraude fiscale.

Efectuarea unui audit guvernamental poate duce la concluzia că există:

 1. Nicio modificare a declarației fiscale
 2. O modificare care este acceptată de contribuabil
 3. O modificare care nu este acceptată de contribuabil

Dacă un contribuabil ajunge să nu accepte o modificare, problema va trece printr-un proces legal de mediere sau apel.

Lecturi conexe

Finance oferă certificatul bancar și credit Analyst (CBCA) ™ Certificarea CBCA ™ Certificatul Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțarea, contabilitatea, analiza creditelor, analiza fluxurilor de numerar, modelarea legământului, împrumutul rambursări și multe altele. program de certificare pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați baza de cunoștințe, vă rugăm să explorați resursele relevante suplimentare de mai jos:

Firmele consultative Big 4 Firmele consultative Big 4 Firmele consultative Big 4 sunt jucătorii cheie din industria contabilității publice. Marile 4 firme de consultanță sunt KMPG, Deloitte, PwC și EY. Acestea oferă o gamă largă de servicii, cum ar fi contabilitate, consultanță în management, impozitare, evaluarea riscurilor și audit. Aflați despre serviciile celor patru mari și ale acestora

Controale interne Controale interne Controalele interne sunt politici și proceduri instituite de conducere pentru a se asigura că, printre altele, situațiile financiare ale companiei sunt fiabile. Unele controale interne relevante pentru un audit includ reconcilieri bancare, sisteme de control cu ​​parolă pentru software de contabilitate și observații de inventar.

Analiza situațiilor financiare Analiza situațiilor financiare Cum se efectuează analiza situațiilor financiare. Acest ghid vă va învăța să efectuați analiza situației financiare a situației veniturilor, a bilanțului și a situației fluxului de numerar, inclusiv marjele, ratele, creșterea, lichiditatea, efectul de levier, ratele de rentabilitate și profitabilitatea.

Note de situație financiară Note de situație financiară Note de situații financiare sunt notele suplimentare care se adaugă la situațiile financiare publicate ale unei companii. Notele sunt folosite pentru a explica

Postări recente