Venit net - Profitul unei afaceri după deducerea cheltuielilor

Venitul net este suma profitului contabil pe care o companie l-a rămas după ce și-a achitat toate cheltuielile. Venitul net se găsește prin preluarea veniturilor din vânzări Venituri din vânzări Veniturile din vânzări reprezintă venitul primit de o companie din vânzările sale de bunuri sau furnizarea de servicii. În contabilitate, termenii „vânzări” și „venituri” pot fi și sunt adesea folosiți în mod interschimbabil pentru a însemna același lucru. Veniturile nu înseamnă neapărat numerar primit. și scăderea COGS, SG&A SG&A SG&A include toate cheltuielile de neproducție suportate de o companie în orice perioadă dată. Aceasta include cheltuieli precum chirie, publicitate, marketing, contabilitate, litigii, călătorii, mese, salarii de administrare, bonusuri și multe altele. Uneori, poate include și cheltuieli de amortizare, amortizare și amortizare,cheltuielile cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile provin dintr-o companie care finanțează prin leasing cu datorii sau capital. Dobânzile se găsesc în contul de profit și pierdere, dar pot fi calculate și prin programul datoriilor. Programul ar trebui să prezinte toate datoriile majore pe care o companie le are în bilanț și să calculeze dobânzile înmulțind taxele și orice alte cheltuieli.

Venitul net este ultimul element rând din contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere este una dintre situațiile financiare de bază ale unei companii care arată profitul și pierderea lor pe o perioadă de timp. Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante. Această situație este una dintre cele trei situații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. corect. Cu toate acestea, unele situații ale rezultatelor vor avea o secțiune separată în partea de jos, care să concilieze câștigurile reportate începute cu cele reportate, prin venitul net și dividende.

Venitul netSursa: depunerea Amazon SEC

Alte denumiri pentru Venitul net

Linia de jos a declarației de venit a unei companii are trei nume utilizate în mod obișnuit, care includ:

  • Venitul net
  • Profit net
  • Venituri nete

Toți acești trei termeni înseamnă același lucru, ceea ce poate fi uneori confuz pentru persoanele care sunt noi în domeniul finanțelor și contabilității.

În acest articol, utilizăm toți cei trei termeni în mod interschimbabil.

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele și adresa de e-mail în formularul de mai jos și descărcați acum șablonul gratuit!

Legături cu alte situații financiare

Venitul net este foarte important, deoarece este un element central pentru toate cele trei situații financiare. Trei situații financiare Cele trei situații financiare sunt situația veniturilor, bilanțul și situația fluxurilor de numerar. Aceste trei afirmații de bază sunt complexe. În timp ce se ajunge la acesta prin contul de profit și pierdere, profitul net este, de asemenea, utilizat atât în ​​bilanț, cât și în situația fluxului de numerar.

Venitul net curge în bilanț prin câștigurile reportate, un cont de capitaluri proprii. Aceasta este formula pentru găsirea câștigurilor reportate finale:

Încheierea RE = Începerea RE + Venitul net - Dividende

Presupunând că nu există dividende, modificarea câștigurilor reportate între perioade ar trebui să fie egală cu câștigurile nete din acele perioade. Dacă nu se menționează dividendele în situațiile financiare, dar modificarea câștigurilor reportate nu este egală cu profitul net, atunci este sigur să presupunem că diferența a fost plătită în dividende.

În situația fluxurilor de numerar, câștigurile nete sunt utilizate pentru a calcula fluxurile de numerar operaționale utilizând metoda indirectă. Aici, situația fluxului de numerar începe cu câștigurile nete și adaugă toate cheltuielile non-numerare care au fost deduse în contul de profit și pierdere. De aici, modificarea capitalului de rulment net Capitalul de rulment net Capitalul de lucru net (NWC) este diferența dintre activele curente ale unei companii (net de numerar) și pasivele curente (net de datorii) din bilanțul său. Este o măsură a lichidității unei companii și a capacității acesteia de a îndeplini obligațiile pe termen scurt, precum și operațiunile de finanțare ale companiei. Poziția ideală este adăugată pentru a găsi fluxul de numerar din operațiuni.

Rentabilitate și rentabilitate a capitalului propriu

Câștigurile nete sunt, de asemenea, utilizate pentru a determina marja de profit net. Aceasta este o măsură la îndemână a cât de profitabilă este compania pe bază de procent, în comparație cu sinele său trecut sau cu alte companii.

Marja profitului net este, de asemenea, utilizată în metoda DuPont pentru descompunerea rentabilității capitalului propriu - ROE Return on Equity (ROE) Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) este o măsură a profitabilității unei companii care ia rentabilitatea anuală a companiei (venitul net) împărțit la valoarea din totalul capitalurilor proprii (adică 12%). ROE combină situația veniturilor și a bilanțului, deoarece venitul net sau profitul sunt comparate cu capitalul propriu al acționarilor. . Formula de bază DuPont împarte ROE în trei componente:

ROE = Marja profitului net x Cifra de afaceri totală a activelor x Leverage financiar

Analiza ROE a unei companii prin această metodă permite analistului să determine strategia operațională a companiei. O companie cu ROE ridicat datorită marjelor de profit net ridicate, de exemplu, se poate spune că operează o strategie de diferențiere a produselor.

Diferența dintre venitul net și fluxul de numerar

Venitul net este o valoare contabilă și nu reprezintă profitul economic sau fluxul de numerar Evaluare Ghiduri de evaluare gratuite pentru a învăța cele mai importante concepte în propriul ritm. Aceste articole vă vor învăța cele mai bune practici de evaluare a afacerii și cum să evaluați o companie utilizând analize comparabile ale companiei, modelare a fluxului de numerar actualizat (DCF) și tranzacții anterioare, așa cum sunt utilizate în activitățile bancare de investiții, cercetarea de capitaluri proprii, a unei companii.

Deoarece profitul net include o varietate de cheltuieli fără numerar, cum ar fi amortizarea, amortizarea, compensația pe stoc etc., nu este egal cu suma fluxului de numerar pe care o companie a produs-o în perioada respectivă.

Din acest motiv, analiștii financiari depun toate eforturile pentru a anula toate principiile contabile și ajung la fluxul de numerar pentru evaluarea unei companii.

Pentru a afla mai multe, explorați cursurile de modelare financiară ale finanțelor.

Resurse aditionale

Misiunea Finance este de a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială The Analyst Trifecta® Guide Ghidul final pentru a fi analist financiar de talie mondială. Vrei să fii un analist financiar de talie mondială? Căutați să urmați cele mai bune practici de top din industrie și să ieșiți din mulțime? Procesul nostru, numit The Analyst Trifecta® constă în analize, prezentare și abilități ușoare. Resursele financiare de mai jos sunt concepute pentru a vă oferi instrumentele și instruirea de care aveți nevoie pentru a deveni un mare analist financiar:

  • Cum sunt legate cele 3 declarații (seminar web gratuit) Seminar web financiar - Legați cele 3 situații financiare Acest seminar web financiar trimestrial oferă o demonstrație live a modului de legare a celor 3 situații financiare în Excel. Aflați formulele și procedura adecvată de conectare
  • Cheltuieli de amortizare Cheltuieli de amortizare Cheltuielile de amortizare sunt utilizate pentru a reduce valoarea plantelor, imobilelor și echipamentelor pentru a se potrivi cu utilizarea și uzura acestora în timp. Cheltuielile cu amortizarea sunt utilizate pentru a reflecta mai bine cheltuielile și valoarea unui activ pe termen lung, în raport cu veniturile pe care le generează.
  • Metode de evaluare Metode de evaluare Atunci când se evaluează o companie ca activitate continuă, există trei metode principale de evaluare utilizate: analiza DCF, companii comparabile și tranzacții precedente. Aceste metode de evaluare sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii, capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții, cumpărări cu levier și finanțe
  • Ghid de modelare financiară Ghid de modelare financiară gratuit Acest ghid de modelare financiară acoperă sfaturi Excel și cele mai bune practici cu privire la ipoteze, factori, prognoză, legarea celor trei declarații, analiză DCF, mai mult

Postări recente