Analiza cantitativă - definiție, tehnici și aplicații

Analiza cantitativă este procesul de colectare și evaluare a datelor măsurabile și verificabile, cum ar fi veniturile, cota de piață și salariile Remunerația Remunerația este orice tip de compensație sau plată pe care o persoană fizică sau angajată o primește ca plată pentru serviciile sale sau pentru munca pe care o fac pentru o organizație sau companie. Include orice salariu de bază pe care îl primește un angajat, împreună cu alte tipuri de plăți care se acumulează pe parcursul muncii, care, pentru a înțelege comportamentul și performanța unei afaceri. În trecut, proprietarii de afaceri și directorii de companii se bazau foarte mult pe experiența și instinctul lor atunci când luau decizii. Cu toate acestea, odată cu era tehnologiei datelor, analiza cantitativă este acum considerată o abordare mai bună pentru a lua decizii în cunoștință de cauză.

Analiza cantitativa

Sarcina principală a unui analist cantitativ este de a prezenta o situație ipotetică dată în termeni de valori numerice. Analiza cantitativă ajută la evaluarea performanței, la evaluarea instrumentelor financiare și la realizarea de predicții. Acesta cuprinde trei tehnici principale de măsurare a datelor: analiza de regresie Analiza de regresie Analiza de regresie este un set de metode statistice utilizate pentru estimarea relațiilor dintre o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile independente. Poate fi utilizat pentru a evalua puterea relației dintre variabile și pentru modelarea relației viitoare dintre ele. , programare liniară și extragere de date.

Tehnici de analiză cantitativă

1. Analiza regresiei

Analiza de regresie este o tehnică obișnuită care nu este utilizată doar de proprietarii de afaceri, ci și de statistici și economiști. Aceasta implică utilizarea ecuațiilor statistice pentru a prezice sau estima impactul unei variabile asupra alteia. De exemplu, analiza de regresie poate fi utilizată pentru a determina modul în care ratele dobânzii Rata dobânzii O rată a dobânzii se referă la suma percepută de un împrumutat unui împrumutat pentru orice formă de datorie acordată, exprimată în general ca procent din principal. afectează comportamentul consumatorilor în ceea ce privește investițiile în active. O altă aplicație de bază a analizei de regresie este stabilirea efectului educației și experienței de muncă asupra câștigurilor anuale ale angajaților.

În sectorul afacerilor, proprietarii pot utiliza analiza de regresie pentru a determina impactul cheltuielilor publicitare asupra profiturilor afacerii. Prin utilizarea acestei abordări, proprietarul unei companii poate stabili dacă există o corelație pozitivă sau negativă Corelație negativă O corelație negativă este o relație între două variabile care se deplasează în direcții opuse. Cu alte cuvinte, atunci când variabila A crește, variabila B scade. O corelație negativă este, de asemenea, cunoscută sub numele de corelație inversă. Vedeți exemple, diagrame și între două variabile.

2. Programare liniară

Majoritatea companiilor întâmpină ocazional o lipsă de resurse, cum ar fi spațiul facilității, mașinile de producție PP&E (imobilizări corporale) PP&E (imobiliare, instalații și echipamente) este unul dintre activele imobiliare de bază găsite în bilanț. PP&E este afectat de capitalizare, amortizare și achiziții / cedări de active fixe. Aceste active joacă un rol esențial în planificarea financiară și analiza operațiunilor unei companii și a cheltuielilor viitoare și a forței de muncă. În astfel de situații, managerii companiei trebuie să găsească modalități de alocare eficientă a resurselor. Programarea liniară este o metodă cantitativă care determină modul de realizare a unei astfel de soluții optime. De asemenea, este utilizat pentru a determina modul în care o companie poate obține profituri optime și reduce costurile sale de funcționare, sub rezerva unui anumit set de constrângeri, cum ar fi forța de muncă.

3. Exploatarea datelor

Exploatarea datelor este o combinație de abilități de programare computerizată și metode statistice. Popularitatea exploatării datelor continuă să crească în paralel cu creșterea cantității și dimensiunii seturilor de date disponibile. Tehnicile de extragere a datelor sunt utilizate în evaluarea unor seturi foarte mari de date, cu scopul de a găsi modele sau corelații ascunse în interiorul acestora.

Aplicații ale analizei cantitative în sectorul de afaceri

Proprietarii de afaceri sunt adesea obligați să ia decizii în condiții de incertitudine. Din fericire, tehnicile cantitative le permit să facă cele mai bune estimări și astfel să minimizeze riscurile asociate unei anumite decizii. În mod ideal, modelele cantitative oferă proprietarilor de companii o mai bună înțelegere a informațiilor, pentru a le permite să ia cele mai bune decizii posibile.

Management de proiect

Un domeniu în care analiza cantitativă este considerată un instrument indispensabil este managementul proiectelor. După cum sa menționat mai devreme, metodele cantitative sunt utilizate pentru a găsi cele mai bune modalități de alocare a resurselor, mai ales dacă aceste resurse sunt rare. Proiectele sunt apoi programate pe baza disponibilității anumitor resurse.

Planificarea productiei

Analiza cantitativă ajută, de asemenea, indivizii să ia decizii informate de planificare a produselor. Să presupunem că unei companii i se pare dificil să estimeze dimensiunea și locația unei noi unități de producție. Analiza cantitativă poate fi utilizată pentru a evalua diferite propuneri de costuri, calendar și locație. Cu o planificare și programare eficientă a produselor, companiile vor putea satisface mai mult nevoile clienților, maximizând în același timp profiturile.

Marketing

Fiecare afacere are nevoie de o strategie de marketing adecvată. Cu toate acestea, stabilirea unui buget pentru departamentul de marketing poate fi dificilă, mai ales dacă obiectivele sale nu sunt stabilite. Cu metoda cantitativă potrivită, specialiștii în marketing pot găsi o modalitate ușoară de a stabili bugetul necesar și de a aloca achizițiile media. Deciziile se pot baza pe datele obținute din campaniile de marketing.

Finanţa

Departamentul de contabilitate al unei companii se bazează, de asemenea, foarte mult pe analiza cantitativă. Personalul contabil folosește date și metode cantitative diferite, cum ar fi modelul actualizat al fluxului de numerar Treceți-mă printr-un DCF Întrebarea, treceți-mă printr-o analiză DCF este frecventă în interviurile bancare de investiții. Aflați cum să asistați întrebarea cu ajutorul ghidului de răspuns detaliat al Finanțelor. Construiți o prognoză pe 5 ani a fluxului de numerar gratuit, fără calcul, calculați o valoare terminală și actualizați toate fluxurile de numerar la valoarea actuală utilizând WACC. pentru a estima valoarea unei investiții. Produsele pot fi, de asemenea, evaluate, pe baza costurilor de producere a acestora și a profiturilor pe care le generează.

Achiziție și inventar

Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă companiile este posibilitatea de a prezice cererea pentru un produs sau serviciu. Cu toate acestea, cu tehnici cantitative, companiile pot fi ghidate cu privire la numărul de materiale pe care trebuie să le achiziționeze, nivelul de inventar de întreținut și costurile pe care probabil le vor suporta atunci când expediază și depozitează bunurile finite.

Linia de fund

Analiza cantitativă este utilizarea tehnicilor matematice și statistice pentru a evalua performanța unei afaceri. Înainte de apariția analizei cantitative, mulți directori de companii și-au bazat deciziile pe experiență și intestin. Proprietarii de afaceri pot folosi acum metode cantitative pentru a prezice tendințele, pentru a determina alocarea resurselor și pentru a gestiona proiecte.

Tehnici cantitative sunt, de asemenea, utilizate pentru a evalua investițiile. În acest fel, organizațiile pot determina cele mai bune active în care să investească și cel mai bun timp pentru a face acest lucru. Unele dintre metodele de analiză cantitativă includ analiza de regresie, programarea liniară și extragerea datelor.

Lecturi conexe

Vă mulțumim că ați citit ghidul financiar pentru analiza cantitativă. Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, următoarele resurse financiare vor fi utile:

  • Corelație Corelație O corelație este o măsură statistică a relației dintre două variabile. Măsura este utilizată cel mai bine în variabilele care demonstrează o relație liniară între ele. Potrivirea datelor poate fi reprezentată vizual într-un diagramă de dispersie.
  • Formula surplusului pentru consumatori Formula surplusului pentru consumatori Formula surplusului pentru consumatori este o măsurare economică pentru a calcula beneficiul (adică surplusul) a ceea ce consumatorii sunt dispuși să plătească pentru un bun sau serviciu față de prețul său de piață. Formula surplusului de consum se bazează pe o teorie economică a utilității marginale.
  • Inventarul Inventarul Inventarul este un cont de active curente aflat în bilanț, format din toate materiile prime, lucrările în curs și produsele finite pe care le-a acumulat o companie. Este adesea considerat cel mai nelichid dintre toate activele circulante - astfel, este exclus din numerator în calculul raportului rapid.
  • Mixul de marketing Walmart Mixul de marketing Walmart Walmart este o putere a unei afaceri, iar unul dintre punctele sale forte este mixul său de marketing. Supraviețuirea pe piața cu amănuntul necesită mai mult decât doar noroc

Postări recente