Riscul de lichiditate de finanțare - Prezentare generală, Cum se măsoară, exemplu

Riscul de lichiditate de finanțare se referă la riscul ca o companie să nu-și poată îndeplini obligațiile financiare pe termen scurt la scadență. Cu alte cuvinte, riscul de finanțare a lichidității este riscul ca o companie să nu poată deconta facturile sale curente restante.

Riscul de lichiditate de finanțare

Înțelegerea lichidității

Lichiditatea este definită ca fiind capacitatea de a îndeplini obligațiile imediate și pe termen scurt (în decurs de un an). Ca atare, riscul de finanțare a lichidității este riscul ca o companie să nu își poată îndeplini obligațiile imediate și pe termen scurt în timp util.

Acest risc este o preocupare majoră pentru companiile ciclice în care fluxurile de numerar operaționale Fluxul de numerar operațional Fluxul de numerar operațional (OCF) este cantitatea de numerar generată de activitățile operaționale regulate ale unei afaceri într-o anumită perioadă de timp. Formula fluxului de numerar operațional este venitul net (din partea de jos a declarației de profit și pierdere), plus orice elemente non-numerar, plus ajustări pentru modificări ale fondului de rulment și a termenelor de scadență a obligației datoriei s-ar putea să nu se potrivească perfect. De exemplu, o companie poate experimenta un sezon de performanță puternică, urmat de un sezon de performanță slabă. În perioada de încetinire, compania poate fi expusă riscului de lichiditate de finanțare dacă obligațiile datorate în acest timp sunt mai mari decât fluxurile de numerar operaționale generate. Acest lucru poate fi ilustrat după cum urmează:

Riscul de lichiditate de finanțare

În trimestrul III 2020 și trimestrul IV 2020, este posibil ca compania să nu poată genera suficiente fluxuri de numerar (presupunând că nu păstrează o rezervă de numerar) pentru a-și îndeplini obligațiile datoriei.

Atunci când o companie suportă un risc de lichiditate de finanțare, aceasta se confruntă cu potențialul de a lichida activele de capital (sau alte active de exploatare) la un preț mai mic decât prețul pieței pentru a-și îndeplini obligațiile de datorie. Vânzarea activelor operaționale ar putea duce la repercusiuni grave asupra capacităților viitoare de generare a veniturilor ale companiei.

Factori care măresc riscul

Riscul de lichiditate de finanțare poate fi sporit prin următorii factori:

 • Fluctuații sezoniere în generarea de venituri
 • Perturbări de afaceri
 • Cheltuieli de capital neplanificate Cheltuieli de capital Cheltuielile de capital se referă la fondurile utilizate de o companie pentru cumpărarea, îmbunătățirea sau întreținerea activelor pe termen lung pentru a îmbunătăți eficiența sau capacitatea companiei. Activele pe termen lung sunt de obicei fizice și au o durată de viață utilă de mai mult de o perioadă contabilă.
 • Costuri operaționale crescute
 • Management slab al fondului de rulment
 • Corelarea slabă a duratei activului cu durata datoriilor
 • Facilități de finanțare limitate
 • Management slab al fluxului de numerar

Măsurarea riscului de lichiditate

Ratele de lichiditate, cum ar fi raportul curent Formula raportului curent Formula raportului curent este = Active curente / Datorii curente. Raportul actual, cunoscut și sub denumirea de raportul fondului de rulment, măsoară capacitatea unei companii de a-și îndeplini obligațiile pe termen scurt care sunt datorate în termen de un an. Raportul ia în considerare ponderea activelor curente totale față de datoriile curente totale. Indică starea de sănătate financiară a unei companii și raportul rapid Raport rapid Raportul rapid, cunoscut și sub numele de testul acidului, măsoară capacitatea unei companii de a-și plăti pasivele pe termen scurt cu active ușor convertibile în numerar, poate fi utilizat ca indicator al riscului de lichiditate al unei companii. Raportul actual, cel mai comun raport utilizat pentru măsurarea unui astfel de risc, este prezentat mai jos:

Raport curent - Formula

Unde:

 • Activele curente sunt active care se așteaptă să fie convertite în numerar în decurs de un an.
 • Datoriile curente sunt datorii care se așteaptă să fie scadente în termen de un an.

Ratele suplimentare, cum ar fi rata de acoperire a dobânzii, rata de acoperire a dobânzii, rata de acoperire a dobânzii (ICR) este un raport financiar care este utilizat pentru a determina capacitatea unei companii de a plăti dobânda datoriei sale restante. , datoria față de fluxurile de numerar brute, raportul rapid etc. ar trebui utilizate pentru a oferi o imagine mai bună a riscului de lichiditate al unei companii.

Atenuante la risc

Pentru a atenua riscul de lichiditate al finanțării, o companie ar trebui să evalueze poziția sa de lichiditate. De exemplu, o companie ar putea evalua:

1. Gradul de dependență de finanțare

Companiile care se bazează în mare măsură pe finanțare sunt supuse unui risc de lichiditate mai mare. Prin urmare, ar fi important să se evalueze facilitățile de finanțare și să se încerce să se minimizeze finanțarea inutilă.

2. Sezonalitatea vânzărilor

Companiile care sunt ciclice se pot confrunta cu fluxuri de numerar slabe în anumite perioade. Prin urmare, ar fi important să se evalueze perioadele ciclice de fluxuri de numerar slabe și să se identifice modalități de reducere a costurilor operaționale în aceste perioade.

3. Disponibilitatea fondurilor

O linie de credit este un atenuant clasic pentru finanțarea riscului de lichiditate. O linie de credit este o sumă prestabilită de credit care este extinsă unui împrumutat. Împrumutatului îi sunt percepute doar dobânzi pentru suma preluată din linia de credit. Disponibilitatea ridicată a fondurilor ar ajuta compania să își îndeplinească obligațiile datoriei.

Exemplu

Bilanțul unei companii este următorul:

Exemplu de bilanț

Privind doar la bilanț, ce poate deduce un investitor despre riscul de lichiditate al companiei?

Compania prezintă un raport actual de 0,42x și un raport rapid de 0,40x. Prin urmare, ar implica faptul că compania se confruntă cu un risc semnificativ.

Lecturi conexe

Finanțarea oferă analistul de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și programul de certificare Ferrari pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să învățați și să vă dezvoltați baza de cunoștințe, vă rugăm să explorați resursele financiare relevante suplimentare de mai jos:

 • Riscul de afaceri Riscul de afaceri Riscul de afaceri se referă la o amenințare la adresa capacității companiei de a-și atinge obiectivele financiare. În afaceri, riscul înseamnă că planurile unei companii sau ale unei organizații pot să nu se desfășoare conform planului inițial sau să nu-și îndeplinească obiectivele sau să își atingă obiectivele.
 • Eveniment de lichiditate Eveniment de lichiditate Un eveniment de lichiditate este un proces prin care un investitor își lichidează poziția investițională într-o companie privată și o schimbă în numerar. Scopul principal al unui eveniment de lichiditate este transferul unui activ nelichid (o investiție într-o companie privată) în cel mai lichid activ - numerar.
 • Cheltuieli generale Cheltuielile generale Cheltuielile generale sunt costurile aferente activității care sunt legate de funcționarea zilnică a companiei. Spre deosebire de cheltuielile de exploatare, cheltuielile generale nu pot fi trasate la o anumită unitate de cost sau activitate comercială. În schimb, acestea susțin activitățile generale de generare de venituri ale afacerii.
 • Situația fluxurilor de numerar Situația fluxurilor de numerar Situația fluxurilor de numerar (denumită și situația fluxului de numerar) este una dintre cele trei situații financiare cheie care raportează numerarul generat și cheltuit într-o anumită perioadă de timp (de exemplu, o lună, trimestru sau an). Situația fluxurilor de trezorerie acționează ca o punte între situația veniturilor și bilanț

Postări recente