Cheltuieli de capital (Capex) - Ghid, exemple de investiții de capital

O cheltuială de capital („CapEx” pe scurt) reprezintă plata cu numerar sau credit pentru achiziționarea de bunuri sau servicii care sunt valorificate în bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii. Altfel spus, este orice cheltuială Cheltuieli O cheltuială reprezintă o plată cu numerar sau credit pentru achiziționarea de bunuri sau servicii. O cheltuială se înregistrează la un moment dat (momentul achiziției), comparativ cu o cheltuială care este alocată sau acumulată pe o perioadă de timp.Acest ghid va analiza diferitele tipuri de cheltuieli în contabilitate care sunt capitalizate (adică nu sunt cheltuite direct pe contul de profit și pierdere al unei companii) și sunt considerate a fi o investiție a unei companii în extinderea afacerii sale.

CapEx este important ca companiile să își dezvolte și să își mențină afacerea investind în proprietăți noi, instalații, echipamente (PP&E), produse și tehnologie. Analiștii financiari și investitorii acordă o atenție deosebită cheltuielilor de capital ale unei companii, deoarece acestea nu apar inițial în contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere este una dintre situațiile financiare de bază ale unei companii care prezintă profitul și pierderea lor pe o perioadă de timp. Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante. Această situație este una dintre cele trei situații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. dar poate avea un impact semnificativ asupra fluxului de numerar.

exemplu de cheltuieli de capital (capex)Sursa: amazon.com

Când să capitalizați vs cheltuieli

Decizia dacă se cheltuiește sau se capitalizează o cheltuială se bazează pe durata în care se așteaptă să dureze beneficiul acelei cheltuieli. Dacă prestația este mai mică de 1 an, aceasta trebuie cheltuită direct pe contul de profit și pierdere. Dacă beneficiul este mai mare de 1 an, acesta trebuie valorificat ca activ în bilanț.

De exemplu, achiziționarea de articole de birou, cum ar fi cerneala și hârtia pentru imprimantă, nu ar intra în activitățile de subinvestire, ci ca cheltuieli de funcționare.

În schimb, achiziționarea unei clădiri ar oferi un beneficiu de peste 1 an și, prin urmare, ar fi considerată o cheltuială de capital.

Aflați mai multe despre când puteți valorifica pe site-ul IFRS.

CapEx pe extrasul de numerar

O cheltuială de capital poate fi găsită în situația fluxului de numerar al unei companii Situația fluxului de numerar O situație a fluxului de numerar (denumită oficial Situația fluxurilor de numerar) conține informații despre cât de mulți bani a generat și utilizat o companie într-o anumită perioadă. Conține 3 secțiuni: numerar din operațiuni, numerar din investiții și numerar din finanțare. , la „activități de investiții”. După cum puteți vedea în captura de ecran de mai sus din raportul anual 2016 al Amazonului (10-k 10-K Form 10-K este un raport anual detaliat care trebuie prezentat Comisiei de valori mobiliare și valori mobiliare din SUA (SEC). rezumat cuprinzător al performanței unei companii pentru anul acesta. Este mai detaliat decât raportul anual care este trimis acționarilor), în 2016 au avut cheltuieli de capital de 6.737 milioane dolari legate de „achiziționarea de bunuri și echipamente,inclusiv software de utilizare internă și dezvoltare de site-uri web, net ”.

Deoarece aceste cheltuieli sunt considerate o investiție, acestea nu apar în contul de profit și pierdere.

CapEx în bilanț

CapEx curge din situația fluxului de numerar în bilanț. Odată valorificat, valoarea activului este redusă încet în timp (adică, cheltuită) prin cheltuieli de amortizare Cheltuieli de amortizare Cheltuielile cu amortizarea sunt utilizate pentru a reduce valoarea uzinei, imobilelor și echipamentelor pentru a se potrivi cu utilizarea sa și uzura, în timp . Cheltuielile cu amortizarea sunt utilizate pentru a reflecta mai bine cheltuielile și valoarea unui activ pe termen lung, în raport cu veniturile pe care le generează. .

Cum se calculează cheltuielile de capital nete

CapEx net poate fi calculat direct sau indirect. În abordarea directă, un analist trebuie să adune toate elementele individuale care alcătuiesc cheltuielile totale, utilizând un program sau un program de contabilitate. În abordarea indirectă, valoarea poate fi dedusă examinând valoarea activelor din bilanț coroborată cu cheltuielile cu amortizarea.

Metoda directă:

 • Suma cheltuită pentru activul nr. 1
 • Plus: Suma cheltuită pentru activul nr. 2
 • Plus: Suma cheltuită pentru activul nr. 3
 • Mai puțin: valoarea primită pentru activele care au fost vândute
 • = Net CapEx

Metoda indirectă:

 • Sold PP & E în perioada curentă
 • Mai puțin: sold PP & E în perioada precedentă
 • Plus: amortizare în perioada curentă
 • = Net CapEx

Citiți mai multe despre formula CapEx Cum se calculează CapEx - Formula Acest ghid arată cum se calculează CapEx derivând formula CapEx din situația veniturilor și a bilanțului pentru modelare și analiză financiară. .

Cheltuieli de capital și amortizare

Ca o recapitulare a informațiilor prezentate mai sus, atunci când o cheltuială este capitalizată, aceasta este clasificată ca activ în bilanț. Pentru a muta activul din bilanț în timp, acesta trebuie să fie cheltuit și să se deplaseze prin contul de profit și pierdere.

Contabilii cheltuiesc activele în contul de profit și pierdere prin amortizare. Există o gamă largă de metode de amortizare Metode de amortizare Cele mai frecvente tipuri de metode de amortizare includ linia dreaptă, soldul dublu descrescător, unitățile de producție și cifra sumelor de ani. Există diverse formule pentru calcularea deprecierii unui activ. Cheltuielile cu amortizarea sunt utilizate în contabilitate pentru a aloca costul unei imobilizări corporale pe durata sa de viață utilă. care poate fi utilizat (amortizare linie dreaptă Amortizarea linie dreaptă este cea mai frecvent utilizată și cea mai ușoară metodă de alocare a amortizării unui activ. Cu metoda liniei directe, cheltuielile anuale de amortizare sunt egale cu costul activului minus valoarea de recuperare, împărțită după viața utilă (# de ani). Acest ghid conține exemple, formule, explicații, echilibru în scădere etc.) pe baza preferinței echipei de conducere.

Pe durata de viață a unui activ, amortizarea totală va fi egală cu cheltuielile nete de capital. Aceasta înseamnă că dacă o companie are în mod regulat mai mult CapEx decât amortizare, baza activelor sale este în creștere.

Iată un ghid pentru a vedea dacă o companie crește sau se micșorează (în timp):

 • CapEx> Depreciation = Active în creștere
 • CapEx <Depreciation = Shrinking Assets

Cheltuieli de capital în fluxul de numerar liber

Flux de numerar gratuit Flux de numerar gratuit (FCF) Fluxul de numerar gratuit (FCF) măsoară capacitatea unei companii de a produce ceea ce îi pasă cel mai mult pe investitori: numerarul disponibil este distribuit în mod discreționar este una dintre cele mai importante măsuri în finanțarea corporativă. Analiștii evaluează în mod regulat capacitatea unei companii de a genera fluxuri de numerar și o consideră unul dintre principalele moduri în care o companie poate crea valoare pentru acționar Valoare pentru acționar Valoarea pentru acționar este valoarea pe care o primesc proprietarii unei companii pentru deținerea acțiunilor în companie. Se creează o creștere a valorii pentru acționari.

Formula pentru Free Cash Flow (FCF) este:

 • FCF = Numerar din operațiuni - Cheltuieli de capital

CapEx în evaluare

În modelarea financiară Ce este modelarea financiară Modelarea financiară se realizează în Excel pentru a prognoza performanța financiară a unei companii. Prezentare generală a ceea ce este modelarea financiară, cum și de ce să construim un model. și evaluare, un analist va construi un model DCF Ghid gratuit de formare a modelului DCF Un model DCF este un tip specific de model financiar utilizat pentru a aprecia o afacere. Modelul este pur și simplu o prognoză a fluxului de numerar liber al unei companii pentru a determina valoarea actuală netă (NPV NPV Formula A ghid pentru formula NPV în Excel atunci când efectuați analize financiare. Este important să înțelegeți exact cum funcționează formula NPV în Excel și NPV = F / [(1 + r) ^ n] unde, PV = Valoarea actuală, F = Plata viitoare (flux de numerar), r = Rata de actualizare, n = numărul de perioade în viitor) a Afaceri.Cea mai obișnuită abordare este de a calcula fluxul de numerar liber al unei companii (fluxul de numerar gratuit către firmă) și de a-l actualiza înapoi folosind costul mediu ponderat al capitalului (WACC WACC WACC este costul mediu ponderat al capitalului unei firme și reprezintă costul mixt al capitalului, inclusiv capitalul propriu și datoria. Formula WACC este = (E / V x Re) + ((D / V x Rd) x (1-T)). Acest ghid va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce este, de ce se folosește, cum se calculează și oferă, de asemenea, un calculator WACC descărcabil).Acest ghid va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce este, de ce este utilizat, cum se calculează și oferă, de asemenea, un calculator WACC descărcabil).Acest ghid va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce este, de ce este utilizat, cum se calculează și oferă, de asemenea, un calculator WACC descărcabil).

Mai jos este o captură de ecran a unui model financiar care calculează fluxul de numerar liber, care este afectat de cheltuielile de capital.

Cheltuieli de capital (Capex) în modelarea financiară

Sursa: Cursul de modelare financiară a finanțelor.

Resurse aditionale

Finance este furnizorul oficial al analistului global de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială . Pentru a continua să avansezi în carieră, aceste resurse financiare suplimentare vor fi utile:

 • Metode de evaluare Metode de evaluare Atunci când se evaluează o companie ca activitate continuă, există trei metode principale de evaluare utilizate: analiza DCF, companii comparabile și tranzacții precedente. Aceste metode de evaluare sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii, capital privat, dezvoltare corporativă, fuziuni și achiziții, cumpărări cu levier și finanțe
 • Analiza situațiilor financiare Analiza situațiilor financiare Cum se efectuează analiza situațiilor financiare. Acest ghid vă va învăța să efectuați analiza situației financiare a situației veniturilor, a bilanțului și a situației fluxului de numerar, inclusiv marjele, ratele, creșterea, lichiditatea, efectul de levier, ratele de rentabilitate și profitabilitatea.
 • Marja EBITDA Marja EBITDA Marja EBITDA Marja = EBITDA / Venituri. Este un raport de rentabilitate care măsoară câștigurile generate de o companie înainte de impozite, dobânzi, amortizări și amortizări. Acest ghid conține exemple și un șablon descărcabil
 • Proiectarea elementelor rând ale bilanțului Proiectarea elementelor rând ale bilanțului Proiectarea elementelor rând ale bilanțului prevede analiza fondului de rulment, a PP&E, a capitalului social al datoriei și a venitului net. Acest ghid detaliază modul de calcul

Postări recente