Ecuație contabilă - Prezentare generală, formulă și exemple

Ecuația contabilă este un principiu de bază al contabilității și un element fundamental al bilanțului Bilanțul contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii. Ecuația este următoarea:

Active = Datorii + Capitaluri proprii

Această ecuație stabilește fundamentul contabilității dublei intrări și evidențiază structura bilanțului contabil. Contabilitatea cu intrare dublă este un sistem în care fiecare tranzacție afectează ambele părți ale ecuației contabile. Pentru fiecare modificare a unui cont de activ, trebuie să existe o modificare egală cu un pasiv aferent sau un cont de capital propriu. Este important să țineți cont de ecuația contabilă atunci când efectuați înregistrări de jurnal. Ghid de intrări în jurnal Intrările în jurnal sunt elementele de bază ale contabilității, de la raportare până la auditul înregistrărilor din jurnal (care constau în Debite și Credite). Fără înregistrări corespunzătoare în jurnal, situațiile financiare ale companiilor ar fi inexacte și ar fi o mizerie completă.

Bilanțul contabil este împărțit în trei secțiuni majore și diferitele elemente subiacente ale acestora: active, pasive și capital propriu.

Învățați să citiți un bilanț și alte situații financiare cu cursul de situații financiare de citire a Finanțelor!

Bilanțul contabil al ecuației contabile

Mai jos sunt câteva exemple de elemente care se încadrează în fiecare secțiune:

  • Active:Numerar, active circulante Activele circulante sunt active care pot fi convertite în mod rezonabil în numerar în decurs de un an. Sunt utilizate în mod obișnuit pentru a măsura lichiditatea unei companii. Conturi de primit Conturi de primit Conturi de primit (AR) reprezintă vânzările de credit ale unei companii, care nu sunt încă plătite în totalitate de către clienții săi, un activ curent în bilanț. Companiile permit clienților lor să plătească într-o perioadă de timp rezonabilă și prelungită, cu condiția ca termenii să fie conveniți. , Inventarul Inventarul Inventarul este un cont de active curente aflat în bilanț, format din toate materiile prime, lucrările în curs și produsele finite acumulate de o companie. Este adesea considerat cel mai nelichid dintre toate activele circulante - astfel, este exclus din numerator în calculul raportului rapid. , Echipamente PP&E (Proprietate,Instalații și echipamente) PP&E (Proprietăți, instalații și echipamente) este unul dintre activele imobilizate de bază găsite în bilanț. PP&E este afectat de capitalizare, amortizare și achiziții / cedări de active fixe. Aceste active joacă un rol cheie în planificarea financiară și analiza operațiunilor unei companii și a cheltuielilor viitoare
  • Datorii:Conturi de plătit Conturi de plătit Conturile de plătit este o datorie suportată atunci când o organizație primește bunuri sau servicii de la furnizorii săi pe credit. Se așteaptă ca datoriile să fie achitate în termen de un an sau în cadrul unui ciclu de funcționare (oricare dintre acestea este mai lung). AP este considerat una dintre cele mai lichide forme de datorii curente, împrumuturi pe termen scurt Datorii curente Datorii curente sunt obligații financiare ale unei entități comerciale care sunt datorate și plătibile în termen de un an. O companie le arată în bilanț. O datorie apare atunci când o companie a suferit o tranzacție care a generat o așteptare pentru o viitoare ieșire de numerar sau alte resurse economice. , Dată pe termen lung Dată pe termen lung Dată pe termen lung (LTD) este orice sumă de datorii restante pe care o companie le deține și care are o scadență de 12 luni sau mai mult.Este clasificat ca o datorie imobilizată în bilanțul companiei. Timpul până la scadență pentru LTD poate varia de la 12 luni la peste 30 de ani, iar tipurile de datorii pot include obligațiuni, ipoteci
  • Capital propriu: capital social Capital social Capital social (capitalul acționarilor, capitalul propriu, capitalul aportat sau capitalul vărsat) este suma investită de acționarii unei companii pentru utilizarea în afaceri. Atunci când se creează o companie, dacă singurul său activ este numerarul investit de acționari, atunci bilanțul este echilibrat prin capital social, Câștigurile reținute Câștigurile reținute Formula Câștigurilor reținute reprezintă toate veniturile nete acumulate compensate prin toate dividendele plătite acționarilor. Câștigurile reținute fac parte din capitalurile proprii din bilanț și reprezintă partea din profiturile afacerii care nu sunt distribuite ca dividende acționarilor, ci sunt rezervate reinvestirii

Ecuația contabilă arată relația dintre aceste elemente.

Rearanjarea ecuației contabile

Ecuația contabilă poate fi, de asemenea, rearanjată în următoarea formă:

Capitaluri proprii = active - datorii

În această formă, este mai ușor de evidențiat relația dintre capitalul propriu al acționarilor și datoria (pasivele). După cum puteți vedea, capitalul propriu este restul după ce datoriile au fost scăzute din active. Acest lucru se datorează faptului că creditorii - părțile care împrumută bani - au prima creanță asupra activelor unei companii.

De exemplu, dacă o companie intră în faliment Falimentul Falimentul este statutul juridic al unei entități umane sau neumane (o firmă sau o agenție guvernamentală) care nu este în măsură să-și ramburseze datoriile restante față de creditori. , activele sale sunt vândute și aceste fonduri sunt utilizate pentru a deconta mai întâi datoriile. Numai după stingerea datoriilor, acționarii au dreptul la oricare dintre activele companiei pentru a încerca să își recupereze investițiile.

Indiferent de modul în care este reprezentată ecuația contabilă, este important să ne amintim că ecuația trebuie să fie întotdeauna echilibrată.

Exemple de ecuație contabilă

Pentru fiecare tranzacție, ambele părți ale acestei ecuații trebuie să aibă un efect net egal. Mai jos sunt câteva exemple de tranzacții și modul în care acestea afectează ecuația contabilă.

Cursul de fundamentare a contabilității finanțelor te va ajuta să înțelegi mai bine aceste exemple!

1. Achiziționarea unei mașini cu numerar

Compania XYZ dorește să cumpere o mașină de 500 USD folosind doar numerar. Această tranzacție ar avea ca rezultat un credit către echipamente (+ 500 USD) și un debit către numerar (- 500 USD). Efectul net asupra ecuației contabile ar fi după cum urmează:

Ecuație contabilă Mașină de cumpărat numerar

Această tranzacție afectează numai activele ecuației; prin urmare, nu există niciun efect corespunzător în pasiv sau capital propriu pe partea dreaptă a ecuației.

2. Achiziționarea unei mașini cu numerar și credit

Compania XYZ dorește să achiziționeze o mașină de 500 USD, dar are doar 250 USD în numerar în deținerile sale. Compania este autorizată să cumpere această mașină cu o plată inițială de 250 USD, dar datorează producătorului suma rămasă. Acest lucru ar duce la un credit către echipamente (+ 500 USD), un credit către conturile de plătit (+ 250 USD) și un debit către numerar (- 250 USD). Efectul net asupra ecuației contabile ar fi după cum urmează:

Credit de cumpărare a mașinii de ecuație contabilă

Această tranzacție afectează ambele părți ale ecuației contabile; ambele părți stânga și dreaptă ale ecuației cresc cu + 250 USD.

Resurse aditionale

Corporate Finance Institute are alte resurse care vă vor ajuta să vă extindeți cunoștințele și să vă țineți contabilitatea. Aruncați o privire la linkurile de mai jos:

  • Fundamentele contabile
  • Citirea situațiilor financiare
  • Cartea mare Cartea generală În contabilitate, un registru mare (GL) este o înregistrare a tuturor tranzacțiilor anterioare ale unei companii, organizate pe conturi. Conturile contabile generale (GL) conțin toate tranzacțiile de debit și credit care le afectează. În plus, acestea includ informații detaliate despre fiecare tranzacție
  • Contul T Ghidul conturilor T Conturile sunt utilizate în contabilitate pentru a urmări debitele și creditele și pentru a întocmi situații financiare. Este o reprezentare vizuală a conturilor individuale care arată ca un „T”, astfel încât toate adăugările și scăderile (debitele și creditele) contului să poată fi urmărite și reprezentate vizual cu ușurință. Acest ghid al conturilor T vă va oferi exemple despre modul în care funcționează și cum să le utilizați.

Postări recente