Randamentul operațional al activelor (OROA) - Definiție, formulă și exemplu

Rentabilitatea operațională a activelor (OROA), un raport de eficiență sau rentabilitate Rapoarte de rentabilitate Rapoartele de rentabilitate sunt valori financiare utilizate de analiști și investitori pentru a măsura și evalua capacitatea unei companii de a genera venituri (profit) în raport cu veniturile, activele din bilanț, costurile de exploatare , și capitalul propriu al acționarilor într-o anumită perioadă de timp. Acestea arată cât de bine o companie își folosește activele pentru a produce profit, este o variație a raportului tradițional de rentabilitate a activelor. Rentabilitatea operațională a activelor este utilizată pentru a arăta venitul operațional al unei companii care este generat pe dolar investit în mod specific în activele sale care sunt utilizate în operațiunile sale zilnice de afaceri. La fel ca raportul randamentului activelor, OROA măsoară nivelul profiturilor în raport cu activele companiei, dar utilizând o definiție mai restrânsă a activelor sale.

Formula pentru rentabilitatea operațională a activelor

Formula pentru raportul de rentabilitate operațională a activelor este următoarea:

Rentabilitatea operațională a activelor

Unde:

  • Câștigurile înainte de dobânzi și impozite EBIT Guide EBIT reprezintă Câștigurile înainte de dobânzi și impozite și este unul dintre ultimele subtotaluri din contul de profit și pierdere înainte de venitul net. EBIT este denumit uneori și venituri din exploatare și se numește așa deoarece se găsește prin deducerea tuturor cheltuielilor de funcționare (costuri de producție și neproducție) din veniturile din vânzări. (EBIT) este echivalent cu venitul din exploatare.
  • Activele totale medii reprezintă media valorilor inițiale și finale ale activelor companiei utilizate în activitățile sale normale de afaceri.

Formula diferă de formula pentru raportul normal de rentabilitate a activelor după cum urmează:

1) Folosește EBIT mai degrabă decât venitul net ca numărător.

2) Utilizează activele operațiunilor comerciale regulate mai degrabă decât activele totale ca numitor.

Exemplu de rentabilitate operațională a activelor

Tim este un analist de capitaluri proprii care caută să determine profitabilitatea Apple Inc. Printre alte rapoarte pe care Tim le folosește, el decide să folosească și OROA pentru a determina nivelul profiturilor în raport cu activele operaționale ale Apple. El compilează următoarele informații din raportul anual al Apple 2018:

Apple - Declarație de venit parțială

Apple - Bilanț parțial

Tim calculează OROA de la Apple pentru anul încheiat la 29 septembrie 2018, după cum urmează:

Calculul eșantionului

Tim concluzionează că Apple a generat 0,1913 dolari venituri din exploatare pe dolar din active din exploatare.

Avantajele utilizării rentabilității operaționale a activelor

Similar cu randamentul tradițional al activelor, randamentul operațional al activelor este utilizat pentru a determina eficacitatea operațiunilor comerciale și rentabilitatea generată din activele utilizate. OROA este utilizat în mod obișnuit de analiști și investitori care doresc să ignore costul achiziției de active care poate veni sub formă de datorie (de exemplu, cheltuielile cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile provin dintr-o companie care finanțează prin datorii sau leasinguri de capital. se poate găsi în contul de profit și pierdere, dar poate fi calculat și prin programul datoriilor. Programul ar trebui să prezinte toate principalele datorii pe care o companie le are în bilanț și să calculeze dobânda înmulțind) sau capitalul propriu și efectul impozitelor (care poate varia de la o țară la alta).

Nu există OROA „perfect” - raportul trebuie comparat în raport cu concurenții. Acestea fiind spuse, este de dorit un OROA mai mare.

OROA poate fi utilizat:

  1. Pentru a compara cât de bine o companie își utilizează activele între companiile care operează în aceeași industrie și sunt angajate în operațiuni de afaceri similare;
  2. În mod obișnuit, pentru a compara performanța sa actuală cu cea din anul precedent
  3. Pentru a indica cât de bine o companie își folosește activele pentru a genera venituri din exploatare.

Chei de luat masa

Rentabilitatea operațională a activelor (OROA) este similară cu rentabilitatea tradițională a activelor Rentabilitatea activelor și formula ROA Formula ROA. Rentabilitatea activelor (ROA) este un tip de rentabilitate a investiției (ROI), care măsoară rentabilitatea unei afaceri în raport cu activele sale totale. Acest raport indică performanța unei companii comparând profitul (venitul net) pe care îl generează cu capitalul investit în active. raport, dar utilizează venitul operațional în numărător, spre deosebire de venitul net. OROA este utilizat pentru a determina eficiența operațională a unei companii prin dezvăluirea cantității de venituri generate pe dolar investit în activele sale operaționale. Exclude activele care nu fac parte din operațiunile sale normale de afaceri - cum ar fi investițiile în alte companii pe care le poate deține.

OROA poate fi utilizat pentru a compara cu companiile similare, utilizat pentru a determina tendința performanței companiei și ca indicator al cât de bine o companie își folosește activele pentru a genera venituri din exploatare.

Mai multe resurse

Finance este furnizorul oficial al analistului global de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum programul de certificare Amazon, JP Morgan și Ferrari, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială . Pentru a continua să avansezi în carieră, resursele financiare suplimentare de mai jos vor fi utile:

  • Active neoperative Active neoperante Active active neoperante sunt active care nu sunt necesare în operațiunile normale ale unei afaceri, dar care pot genera totuși venituri. Activele sunt înregistrate în bilanț și pot fi listate separat sau ca parte a activelor operaționale. Activele neoperative pot fi investiții sau active care pot fi cedate pentru a genera venituri
  • Venit din exploatare Venit din exploatare Venitul din exploatare, denumit și profit din exploatare sau Venituri înainte de dobânzi și impozite (EBIT), este suma veniturilor rămase după deducerea costurilor operaționale directe și indirecte. Cheltuielile cu dobânzile, veniturile din dobânzi și alte surse de venituri neoperatorii nu sunt luate în considerare în calculul veniturilor din exploatare
  • Rentabilitatea activelor nete (RONA) Rentabilitatea activelor nete (RONA) Raportul rentabilității activelor nete (RONA), o măsură a performanței financiare, este o metrică alternativă la raportul tradițional al rentabilității activelor. RONA măsoară performanța activelor fixe și a fondului de rulment net ale unei companii în ceea ce privește generarea de venit net. Randamentul activelor nete este utilizat în mod obișnuit pentru companiile cu intensitate de capital
  • Tipuri de active Tipuri de active Tipurile obișnuite de active includ curente, necurente, fizice, necorporale, operaționale și neoperante. Identificarea corectă și

Postări recente