Situația fluxurilor de trezorerie - Mod de pregătire a extraselor de trezorerie

Situația fluxurilor de numerar (denumită și situația fluxului de numerar Situația fluxului de numerar O situație a fluxului de numerar (denumită oficial Situația fluxurilor de numerar) conține informații despre cât de mulți bani a generat și utilizat o companie într-o anumită perioadă. Conține 3 secțiuni: numerar din operațiuni, numerar din investiții și numerar din finanțare.) Este una dintre cele trei situații financiare cheie Trei situații financiare Cele trei situații financiare sunt situația veniturilor, bilanțul și situația fluxurilor de numerar. Aceste trei declarații de bază sunt complexe care raportează numerarul generat și cheltuit într-o anumită perioadă de timp (de exemplu, o lună, un trimestru sau un an). Situația fluxurilor de numerar acționează ca o punte de legătură între contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere Contul de profit și pierdere este al unei companiiSituațiile financiare de bază care prezintă profitul și pierderea lor pe o perioadă de timp. Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante. Această situație este una dintre cele trei situații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii, arătând modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante. Această situație este una dintre cele trei situații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii, arătând modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.Profitul sau pierderea se determină prin preluarea tuturor veniturilor și scăderea tuturor cheltuielilor atât din activitățile operaționale, cât și din cele neoperante. Această situație este una dintre cele trei situații utilizate atât în ​​finanțarea corporativă (inclusiv modelarea financiară), cât și în contabilitate. și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii, arătând modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii, arătând modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.și bilanț Bilanț contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii, arătând modul în care s-au mutat banii în afară și în afară.

Trei secțiuni ale situației fluxurilor de numerar:

 1. Activități operaționale : Principalele activități generatoare de venituri ale unei organizații și alte activități care nu investesc sau finanțează; orice fluxuri de numerar din active circulante Active financiare Activele financiare se referă la active care decurg din acorduri contractuale privind fluxurile de numerar viitoare sau din instrumente de capitaluri proprii ale altei entități. O cheie și pasive curente Datorii curente Datorii curente sunt obligații financiare ale unei entități comerciale care sunt datorate și plătibile în termen de un an. O companie le arată în bilanț. O datorie apare atunci când o companie a suferit o tranzacție care a generat o așteptare pentru o viitoare ieșire de numerar sau alte resurse economice.
 2. Activități de investiții : Orice fluxuri de numerar provenite din achiziționarea și cedarea activelor pe termen lung Active pe termen lung Activele pe termen lung sunt active pe care o companie le folosește în procesul său de producție și care au de obicei o durată de viață utilă mai mare de un an. Astfel de active pot fi, de asemenea, considerate a fi „active fixe”, deoarece pot contribui la o mare parte din costurile fixe ale companiei asociate cu producția. și alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar
 3. Activități de finanțare : Orice fluxuri de numerar care au ca rezultat modificări ale dimensiunii și compoziției capitalului propriu contribuit sau a împrumuturilor entității (de exemplu, obligațiuni, acțiuni, dividende Dividend Un dividend este o parte din profituri și câștigurile reportate către care o companie plătește acționarii săi. Când o companie generează un profit și acumulează câștigurile reportate, aceste câștiguri pot fi fie reinvestite în afacere, fie plătite acționarilor ca dividend.)

Diagrama situației fluxurilor de numerar

Imagine din cursul Fundamentale de analiză financiară a finanțelor.

Definiții ale fluxului de numerar

Flux de numerar: intrări și ieșiri de numerar și echivalente de numerar (aflați mai multe în Ghidul de fluxuri de numerar Ultimate Guide al Ultimului Ghid de flux de numerar (EBITDA, CF, FCF, FCFE, FCFF) Acesta este ultimul Ghid de flux de numerar pentru a înțelege diferențele dintre EBITDA, Fluxul de numerar din operațiuni (CF), Fluxul de numerar liber (FCF), Fluxul de numerar liber neîngrădit sau Fluxul de numerar liber către firmă (FCFF). Aflați formula pentru a calcula fiecare și obțineți-le dintr-un raport de venituri, bilanț sau situația fluxurilor de numerar )

Soldul numerarului: numerarul disponibil și depozitele la vedere (soldul numerarului din bilanțul bilanțului Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste situații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. și cum sunt finanțate aceste active, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii)

Echivalente de numerar: Echivalente de numerar Echivalente de numerar Numerarul și echivalentele de numerar sunt cele mai lichide dintre toate activele din bilanț. Echivalentele de numerar includ titluri de valoare pe piața monetară, acceptările bancherilor includ numerar deținut ca depozite bancare, investiții pe termen scurt și orice active convertibile în numerar foarte ușor - includ descoperiri de cont și echivalente de numerar cu scadențe pe termen scurt (mai puțin de trei luni).

Clasificări ale fluxurilor de numerar

1. Flux de numerar operațional

Activitățile operaționale sunt principalele activități producătoare de venituri ale entității. Fluxul de numerar din operațiuni Fluxul de numerar din operațiuni Fluxul de numerar din operațiuni este secțiunea situației fluxului de numerar al unei companii care reprezintă cantitatea de numerar pe care o companie o generează (sau o consumă) din desfășurarea activităților sale operaționale pe o perioadă de timp. Activitățile operaționale includ generarea de venituri, plata cheltuielilor și finanțarea fondului de rulment. include de obicei fluxurile de numerar asociate cu vânzările, achizițiile și alte cheltuieli.

Directorul financiar al companiei (CFO) alege între prezentarea directă și indirectă a fluxului de numerar operațional:

 • Prezentare directă : fluxurile de numerar operaționale sunt prezentate ca o listă a fluxurilor de numerar; încasări din vânzări, încasări pentru cheltuieli de capital Cheltuieli de capital Cheltuielile de capital se referă la fondurile utilizate de o companie pentru cumpărarea, îmbunătățirea sau întreținerea activelor pe termen lung pentru a îmbunătăți eficiența sau capacitatea companiei. Activele pe termen lung sunt de obicei fizice și au o durată de viață utilă de mai mult de o perioadă contabilă. , etc. Aceasta este o metodă simplă, dar rar utilizată, deoarece prezentarea indirectă este mai frecventă.
 • Prezentare indirectă : fluxurile de numerar operaționale sunt prezentate ca o reconciliere de la profit la fluxul de numerar:
Profit P
Depreciere D
Amortizare A
Cheltuieli pentru depreciere Eu
Schimbarea fondului de rulment ΔWC
Modificarea dispozițiilor ΔP
Impozitul pe dobânzi (Eu)
Impozit (T)
Fluxul de numerar operațional OCF

Elementele din situația fluxurilor de numerar nu sunt toate fluxurile de numerar efective, ci „motive pentru care fluxul de numerar este diferit de profit”.

Cheltuieli de amortizare Cheltuieli de amortizare Cheltuielile de amortizare sunt utilizate pentru a reduce valoarea plantelor, imobilelor și echipamentelor pentru a se potrivi cu utilizarea și uzura acestora în timp. Cheltuielile cu amortizarea sunt utilizate pentru a reflecta mai bine cheltuielile și valoarea unui activ pe termen lung, în raport cu veniturile pe care le generează. reduce profitul, dar nu are impact asupra fluxului de numerar (este o cheltuială fără numerar Cheltuieli fără numerar Cheltuielile fără numerar apar într-o declarație de profit și pierdere deoarece principiile contabile impun înregistrarea acestora, deși nu sunt efectiv plătite cu numerar.). Prin urmare, este adăugat înapoi. În mod similar, dacă profitul punctului de plecare este peste dobânzi și impozite în contul de profit și pierdere, atunci fluxurile de numerar din dobânzi și impozite vor trebui deduse dacă vor fi tratate ca fluxuri de numerar operaționale.

Nu există nicio orientare specifică cu privire la valoarea profitului care ar trebui utilizată la reconciliere. Diferite companii utilizează profitul operațional, profitul înainte de impozitare, profitul după impozitare sau venitul net Venitul net Venitul net este un element cheie, nu numai în contul de profit și pierdere, ci în toate cele trei situații financiare de bază. În timp ce se ajunge la acesta prin contul de profit și pierdere, profitul net este, de asemenea, utilizat atât în ​​bilanț, cât și în situația fluxului de numerar. . În mod clar, punctul de plecare exact pentru reconciliere va determina ajustările exacte efectuate pentru a ajunge la un număr de flux de numerar operațional.

2. Investirea fluxului de numerar

Fluxul de numerar din activitățile de investiții Fluxul de numerar din activitățile de investiții Fluxul de numerar din activitățile de investiții este secțiunea extrasului de numerar al unei companii care afișează câți bani au fost folosiți (sau generați din) efectuarea investițiilor într-o anumită perioadă de timp. Activitățile de investiții includ achiziționarea de active pe termen lung, achizițiile de întreprinderi și investițiile în valori mobiliare care includ tranzacții includ achiziționarea și cedarea de active imobilizate și alte investiții care nu sunt incluse în echivalentele de numerar. Fluxurile de trezorerie de investiții includ de obicei fluxurile de trezorerie asociate cu cumpărarea sau vânzarea de imobilizări corporale (PP&E) PP&E (imobilizări corporale) PP&E (imobilizări corporale) este unul dintre activele imobilizate de bază găsite pe bilanțul. PP&E este afectat de Capex, Depreciation,și Achiziții / Cesiuni de active fixe. Aceste active joacă un rol esențial în planificarea financiară și analiza operațiunilor unei companii și a cheltuielilor viitoare, a altor active imobilizate și a altor active financiare.

Numerarul cheltuit pentru achiziționarea PP&E se numește cheltuieli de capital (sau CapEx Cum se calculează CapEx - Formula Acest ghid arată cum se calculează CapEx derivând formula CapEx din contul de profit și pierdere pentru modelare și analiză financiară. Pe scurt).

3. Finanțarea fluxului de numerar

Fluxul de numerar din activitățile de finanțare Fluxul de numerar din activitățile de finanțare Fluxul de numerar din activitățile de finanțare este suma netă de finanțare pe care o companie o generează într-o anumită perioadă de timp, utilizată pentru a-și finanța activitatea. Activitățile de finanțare includ emiterea și rambursarea de capitaluri proprii, plata dividendelor, emiterea și rambursarea datoriilor, iar obligațiile de leasing de capital sunt activități care au ca rezultat modificări ale dimensiunii și compoziției capitalului propriu sau a împrumuturilor entității. Finanțarea fluxurilor de numerar include de obicei fluxurile de numerar asociate cu împrumuturile și rambursarea împrumuturilor bancare, precum și emiterea și cumpărarea acțiunilor. Plata unui dividend Dividend pe acțiune (DPS) Dividend per acțiune (DPS) este suma totală a dividendelor atribuite fiecărei acțiuni individuale restante a unei companii.Calculul dividendului pe acțiune este, de asemenea, tratat ca un flux de numerar de finanțare.

Aflați cum să analizați o situație a fluxului de numerar în cursul Fundamentale privind analiza financiară a finanțelor.

Exemplu de situație a fluxurilor de numerar

Mai jos este un exemplu din raportul anual al Amazonului 2017, care descompune fluxul de numerar generat de activități de operațiuni, investiții și finanțare. Aflați cum să analizați situația consolidată a fluxurilor de trezorerie Amazon în cadrul cursului Amazon Advanced Financial Modeling Course.

Situația consolidată a fluxurilor de numerar 2017 a AmazonSursa: amazon.com

Imagine: Curs în programul de pregătire pentru analisti financiari, certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari.

Dobânzi și fluxuri de numerar

În conformitate cu IFRS, există două modalități de prezentare a cheltuielilor cu dobânzile Cheltuieli cu dobânzile Cheltuielile cu dobânzile apar dintr-o companie care finanțează prin leasing cu datorii sau capital. Dobânzile se găsesc în contul de profit și pierdere, dar pot fi calculate și prin programul datoriilor. Programul ar trebui să prezinte toate datoriile majore pe care o companie le are în bilanț și să calculeze dobânda înmulțind situația fluxului de numerar. Multe companii prezintă atât dobânzile primite, cât și dobânzile plătite ca fluxuri de numerar operaționale. Alții tratează dobânzile primite ca fluxuri de numerar de investiții și dobânzi plătite ca flux de numerar de finanțare. Metoda utilizată este alegerea directorului financiar.

Conform GAAP SUA GAAP GAAP, sau principiile contabile acceptate în general, este un set de reguli și proceduri recunoscute în mod obișnuit concepute pentru a reglementa contabilitatea corporativă și raportarea financiară. GAAP este un set cuprinzător de practici contabile care au fost dezvoltate în comun de Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară (FASB), iar dobânzile plătite și primite sunt întotdeauna tratate ca fluxuri de numerar operaționale.

Flux de numerar gratuit

Bancherii de investiții Ce fac bancherii de investiții? Ce fac bancherii de investiții? Bancherii de investiții pot lucra 100 de ore pe săptămână efectuând cercetări, modelare financiară și prezentări de clădiri. Deși prezintă unele dintre cele mai râvnite și recompense financiare poziții din industria bancară, banca de investiții este, de asemenea, una dintre cele mai dificile și dificile cariere, Ghidul pentru IB și profesioniștii din domeniul finanțelor utilizează diferite măsuri ale fluxului de numerar în scopuri diferite. Flux de numerar gratuit Flux de numerar gratuit (FCF) Fluxul de numerar gratuit (FCF) măsoară capacitatea unei companii de a produce ceea ce îi pasă cel mai mult pe investitori: numerarul disponibil este distribuit în mod discreționar este o măsură obișnuită utilizată în mod obișnuit pentru evaluarea DCF Model DCF Ghid gratuit Un model DCF este un tip specific de model financiar utilizat pentru valorificarea unei afaceri.Modelul este pur și simplu o prognoză a fluxului de numerar liber al unei companii. Cu toate acestea, fluxul de numerar liber nu are o definiție definitivă și poate fi calculat și utilizat în moduri diferite.

Aflați mai multe, în ultimul ghid al fluxului de numerar al finanțării. Evaluare Ghiduri gratuite de evaluare pentru a afla cele mai importante concepte în ritmul propriu. Aceste articole vă vor învăța cele mai bune practici de evaluare a afacerii și cum să evaluați o companie utilizând analize comparabile ale companiei, modelare a fluxului de numerar actualizat (DCF) și tranzacții anterioare, așa cum sunt utilizate în investiții bancare, cercetare de capitaluri proprii.

Cum se pregătește o situație a fluxurilor de numerar?

Secțiunea operațională a situației fluxurilor de numerar poate fi afișată fie prin metoda directă, fie prin metoda indirectă. Cu oricare dintre metode, secțiunile de investiții și finanțare sunt identice; singura diferență este în secțiunea de funcționare. Metoda directă prezintă principalele clase de încasări brute în numerar și plăți brute în numerar. Metoda indirectă, pe de altă parte, începe cu venitul net și ajustează profitul / pierderea prin efectele tranzacțiilor. În cele din urmă, fluxurile de numerar din secțiunea operațională vor da același rezultat, indiferent dacă sunt abordate direct sau indirect, cu toate acestea, prezentarea va diferi.

Comitetul pentru standarde internaționale de contabilitate (IASB) favorizează metoda directă de raportare, deoarece oferă informații mai utile decât metoda indirectă. Cu toate acestea, se crede că mai mult de 90% dintre companii utilizează metoda indirectă.

Metoda directă vs metoda indirectă de prezentare

Există două metode de producere a unei situații a fluxurilor de trezorerie, metoda directă și metoda indirectă.

În metoda directă, toate cazurile individuale de numerar care sunt primite sau plătite sunt calculate și totalul este fluxul de numerar rezultat.

În metoda indirectă, elementele rând contabile precum venitul net, deprecierea etc. sunt utilizate pentru a ajunge la fluxul de numerar. În modelarea financiară Ce este modelarea financiară Modelarea financiară se realizează în Excel pentru a prognoza performanța financiară a unei companii. Prezentare generală a ceea ce este modelarea financiară, cum și de ce să construim un model. , situația fluxului de numerar este întotdeauna produsă prin metoda indirectă.

Mai jos este o comparație a metodei directe față de metoda indirectă.

Extrasul de cont

Ce ne poate spune situația fluxurilor de numerar?

 • Numerarul din activități operaționale poate fi comparat cu venitul net al companiei Venitul net Venitul net este un element cheie, nu numai în contul de profit și pierdere, ci în toate cele trei situații financiare de bază. În timp ce se ajunge la acesta prin contul de profit și pierdere, profitul net este, de asemenea, utilizat atât în ​​bilanț, cât și în situația fluxului de numerar. pentru a determina calitatea câștigurilor. Dacă numerarul din activități de exploatare este mai mare decât venitul net, se spune că câștigurile sunt de „înaltă calitate”.
 • Această declarație este utilă investitorilor, deoarece, sub noțiunea că numerarul este rege, permite investitorilor să obțină un sentiment general al intrărilor și ieșirilor de numerar ale companiei și să obțină o înțelegere generală a performanței sale generale.
 • Dacă o companie finanțează pierderile din operațiuni sau finanțează investiții prin strângerea de bani (datorii sau capitaluri proprii), va deveni rapid clar în situația fluxurilor de numerar

Efectuați o analiză a unei situații a fluxului de numerar în cursul Fundamentale de analiză financiară a finanțelor.

Descărcați șablonul gratuit

Introduceți numele și adresa de e-mail în formularul de mai jos și descărcați acum șablonul gratuit!

Explicație video a fluxurilor de numerar

Mai jos este o explicație video utilă despre care este situația fluxurilor de numerar, cum funcționează și de ce este importantă. Vizionați videoclipul și veți învăța multe în doar câteva minute!

Sperăm că acest lucru v-a ajutat să înțelegeți mai bine funcționarea afacerilor, modul în care fluxul de numerar este diferit de profit și cum să analizați mai amănunțit situațiile financiare Analiza situațiilor financiare Cum să efectuați analiza situațiilor financiare. Acest ghid vă va învăța să efectuați analiza situației financiare a situației veniturilor, a bilanțului și a situației fluxului de numerar, inclusiv marjele, ratele, creșterea, lichiditatea, efectul de levier, ratele de rentabilitate și profitabilitatea. .

Resurse aditionale

Vă mulțumim că ați citit explicația Finanței cu privire la situația fluxurilor de numerar. Finance este furnizorul global oficial al Analistului de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari, concepute pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială. Pentru a vă continua să vă construiți cariera, aceste resurse financiare suplimentare vă vor fi de ajutor:

 • Situația surselor și utilizărilor fondurilor Situația surselor și utilizărilor fondurilor O situație a surselor și utilizărilor fondurilor, înlocuită acum cu situația fluxului de numerar, arată fluxurile din și din afacerile care determină o modificare netă a fondurilor. Situația fluxului de numerar arată intrările și ieșirile de numerar ale unei companii pe o perioadă contabilă, în mod normal o lună sau un an. Un flux de numerar
 • Model de declarație de venit
 • Bilanț Bilanț Bilanț Bilanț contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii
 • Analiza situațiilor financiare Analiza situațiilor financiare Cum se efectuează analiza situațiilor financiare. Acest ghid vă va învăța să efectuați analiza situației financiare a situației veniturilor, a bilanțului și a situației fluxului de numerar, inclusiv marjele, ratele, creșterea, lichiditatea, efectul de levier, ratele de rentabilitate și profitabilitatea.

Postări recente