Sistem economic mixt - Prezentare generală, modul în care funcționează, pro și contra

Sistemul economic mixt este definit ca un sistem economic care combină elementele unei economii de piață și elementele unei economii planificate. Este o sinteză a socialismului și a capitalismului Capitalismul Capitalismul este un sistem economic care permite și încurajează proprietatea privată a întreprinderilor care funcționează pentru a genera profit. Cunoscut și sub numele de sistem de piață, capitalismul se caracterizează prin drepturi de proprietate privată asupra terenurilor, piețe competitive, statul de drept stabil, piețe de capital care funcționează liber, care conține atât întreprinderi private, cât și întreprinderi publice. Majoritatea economiilor moderne implementează un sistem economic mixt.

Sistem economic mixt

Un sistem economic mixt aduce avantajele piețelor libere și, de asemenea, intervenția guvernului. Cu toate acestea, există, de asemenea, îngrijorări cu privire la sustenabilitate. Sustenabilitatea Sustenabilitatea este practic capacitatea de a satisface nevoile generației actuale folosind resursele disponibile, fără a provoca generațiile viitoare și eficiența unui sistem economic mixt.

rezumat

  • Un sistem economic mixt sintetizează elementele unei economii de piață și elementele unei economii de comandă.
  • Într-un sistem economic mixt, piețele libere coexistă cu intervenția guvernului, iar întreprinderile private coexistă cu întreprinderile publice.
  • Avantajele unei economii mixte includ producția eficientă și alocarea resurselor, precum și îmbunătățirea bunăstării sociale.

Cum funcționează sistemul economic mixt

Un sistem economic mixt capătă atât caracteristicile unei economii de piață, cât și o economie planificată. În economia de piață, întreprinderile private sunt libere să înființeze afaceri și să obțină profituri. Piața (cerere și ofertă Oferta și cererea) Legile cererii și ofertei sunt concepte microeconomice care afirmă că pe piețele eficiente, cantitatea furnizată dintr-un bun și cantitatea cerută de acel bun sunt egale una cu cealaltă. Prețul acelui bun este, de asemenea, determinată de punctul în care cererea și oferta sunt egale între ele.) determină prețurile bunurilor și serviciilor, precum și alocarea resurselor.

Într-o economie de comandă, pe de altă parte, guvernul reglementează piața sau deține industriile cheie. Producția și vânzările de bunuri sunt determinate de guvern. Cuba și Coreea de Nord sunt unele dintre puținele țări cu o economie de comandă.

Într-un sistem economic mixt, sectorul privat și sectorul public coexistă. Există un anumit nivel de libertate economică, astfel încât sectorul privat să poată decide utilizarea capitalului și să obțină profituri. Permite simultan guvernului să intervină în anumite activități economice și industrii. Prin furnizarea de bunuri publice și colectarea impozitelor, guvernul poate crea mai multă bunăstare socială.

Statele Unite urmează un sistem economic mixt. Majoritatea industriilor din SUA sunt dominate de întreprinderi private cu un anumit nivel de intervenție a guvernului, cum ar fi subvențiile agricole și reglementările financiare.

Unele industrii esențiale, cum ar fi apărarea națională, transportul public și livrarea pachetelor, sunt parțial proprietate publică. Sistemul economic mixt este cel mai comun și practic sistem în societatea modernă. O economie de comandă pură sau o economie de piață există doar teoretic.

Avantajele unui sistem economic mixt

Combinând caracteristicile unei economii de piață și o economie de comandă, un sistem economic mixt prezintă avantaje de ambele părți

1. Alocarea eficientă a resurselor

Resursele sunt alocate eficient acolo unde sunt cele mai necesare în sectorul privat. Prin urmare, nevoile clienților pot fi satisfăcute mai bine.

2. Stimulentele pentru inovație și eficiența producției

Pe o piață liberă cu concurență, întreprinderile care pot produce mai eficient sunt recompensate cu profituri mai mari. Companiile sunt astfel motivate să aloce capital pentru a realiza inovația și eficiența producției. Clienții pot primi cea mai bună valoare pentru ceea ce au plătit.

3. Sprijinul guvernului

Sectorul public dintr-o economie mixtă atenuează dezavantajele unei piețe libere. Companiile private ar putea neglija unele industrii care sunt esențiale sau aduc bunăstare socială. Într-o economie mixtă, intervenția guvernamentală poate sprijini aceste industrii cheie, cum ar fi educația, apărarea și industria aerospațială, prin subvenții sau proprietate.

Guvernul se ocupă și de companiile mai puțin competitive și de persoanele defavorizate. De exemplu, impozitul este un instrument eficient pentru a reduce inegalitatea prin redistribuirea veniturilor. Guvernul poate implementa, de asemenea, asistență medicală, pensionare și alte programe pentru a îmbunătăți bunăstarea societății generale.

Dezavantaje ale unui sistem economic mixt

Este esențial să se determine în ce măsură ar trebui să conțină piețele libere și intervenția guvernului un sistem economic mixt. Acesta variază între diferite societăți la diferite perioade fără un standard fix.

1. Lipsa sprijinului guvernamental

Dacă economiei i se oferă prea multă libertate, grupurile defavorizate nu vor primi suficient sprijin din partea guvernului. Dacă economia vede o intervenție guvernamentală excesivă, întreprinderile vor fi descurajate să producă eficient. Este crucial pentru o economie mixtă să găsească un echilibru.

2. Influența nejustificată din partea întreprinderilor private

Deoarece întreprinderile private și intervenția guvernamentală sunt combinate în același sistem, marile corporații pot căuta să facă lobby guvernului. Ele pot influența legislația sau activitățile pentru a beneficia de ele însele.

Intervenția guvernamentală conduce, de asemenea, la pericole morale. Întreprinderile private, în special cele mari, ar putea risca mai mult, deoarece știu că sunt prea mari pentru a eșua. Guvernul îi va salva dacă intră în crize economice.

Critici ale sistemului economic mixt

Există multe critici împotriva sistemului economic mixt. Școala austriacă de economie pune la îndoială sustenabilitatea unei economii mixte. Se afirmă că intervenția guvernului va duce la consecințe neintenționate care necesită o intervenție suplimentară.

De exemplu, controlul prețurilor poate provoca lipsuri de aprovizionare, iar guvernul trebuie să întreprindă acțiuni suplimentare pentru a stimula producția. Prin urmare, o economie mixtă este instabilă și tinde spre socialism.

O altă critică este din partea economiștilor publici. Ei sugerează că interacțiunea piețelor, a factorilor de decizie guvernamentali și a grupurilor de interese economice va îndepărta politica de interesul public. Grupurile interesate vor lua anumite resurse din activitățile productive și le vor folosi pentru a influența politica economică pentru propriile beneficii.

Resurse aditionale

Finance este furnizorul oficial al certificatului global bancar și credit Analyst (CBCA) ™ Certificare CBCA ™ Acreditarea Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțe, contabilitate, analiza creditelor, analiza fluxului de numerar , modelarea legământului, rambursarea împrumuturilor și multe altele. program de certificare, conceput pentru a ajuta pe oricine să devină un analist financiar de talie mondială. Pentru a continua să avansezi în carieră, resursele financiare suplimentare de mai jos vor fi utile:

  • Laissez-faire Laissez-faire Laissez-faire este o expresie franceză care se traduce prin „lăsați-ne în pace”. Se referă la o ideologie politică care respinge practica intervenției guvernamentale într-o economie. Mai mult, statul este văzut ca un obstacol în calea creșterii și dezvoltării economice.
  • Teoria monetaristă Teoria monetaristă Teoria monetaristă (denumită și „monetarism”) este o teorie macroeconomică fundamentală care se concentrează pe importanța ofertei de bani ca cheie
  • Economia neoclasică Economia neoclasică Economia neoclasică este o abordare largă care explică producția, prețurile, consumul de bunuri și servicii și distribuția veniturilor prin
  • Socialism vs capitalism Socialism vs capitalism Într-o economie, socialismul vs capitalismul reprezintă școli de gândire opuse, iar argumentele lor centrale se referă la rolul guvernului în economie și la egalitatea economică între cetățeni

Postări recente