CAMELS Rating System - Prezentare generală și exemplu de calcul

Sistemul de evaluare CAMELS a fost dezvoltat în Statele Unite ca un sistem de evaluare de supraveghere pentru a evalua carierele bancare (de vânzare) ale băncii. , cercetare de capital, vânzări și tranzacționare starea generală. CAMELS este un acronim care reprezintă cei șase factori care sunt luați în considerare pentru rating. Spre deosebire de alte rapoarte de reglementare sau ratinguri, ratingul CAMELS nu este publicat publicului. Este folosit doar de conducerea superioară pentru a înțelege și a reglementa posibilele riscuri.

CAMILE Ilustrație cu cinci stele

Autoritățile de supraveghere utilizează scoruri pe o scară de la 1 la 5 pentru a evalua fiecare bancă. Punctul forte al CAMEL constă în capacitatea sa de a identifica instituțiile financiare care vor supraviețui și cele care vor eșua. Conceptul a fost adoptat inițial în 1979 de Consiliul Federal de Examinare a Instituțiilor Financiare (FFIEC) sub denumirea Uniform Financial Institutions Rating System (UFIRS). CAMELS a fost modificat ulterior pentru a adăuga o a șasea componentă - sensibilitate - la acronim.

rezumat

 • Sistemul de rating CAMELS evaluează puterea unei bănci prin șase categorii.
 • CAMELS este un acronim pentru adecvarea capitalului, active, capacitate de gestionare, câștiguri, lichiditate, sensibilitate.
 • Sistemul de evaluare este pe o scară de la unu la cinci, unul fiind cel mai bun rating și cinci fiind cel mai slab rating. (Rețineți că un rating mai scăzut este mai bun, indicând o bancă mai stabilă din punct de vedere financiar, mai puțin expusă riscului.)

Ce înseamnă CAMELS?

Acronimul CAMELS extins

Componentele CAMELS sunt:

 • (C) adecvarea apitalului
 • (A) seturi
 • (M) capacitate de gestionare
 • (E) avertizări
 • (Lichiditate
 • (Sensibilitate

Adecvarea capitalului

Adecvarea capitalului evaluează conformitatea unei instituții cu reglementările privind suma minimă a rezervei de capital. Autoritățile de reglementare stabilesc ratingul prin evaluarea poziției de capital a instituției financiare în prezent și pe mai mulți ani.

Poziția de capital viitoare este prevăzută pe baza planurilor instituției pentru viitor, cum ar fi dacă intenționează să acorde dividende sau să achiziționeze o altă companie. Examinatorul CAMELS ar analiza, de asemenea, analiza tendințelor, compoziția capitalului și lichiditatea capitalului.

Active

Această categorie evaluează calitatea activelor unei bănci. Calitatea activelor este importantă, deoarece valoarea activelor poate scădea rapid dacă acestea prezintă un risc ridicat. De exemplu, împrumuturile sunt un tip de activ care poate deveni depreciat dacă banii sunt împrumutați unei persoane cu risc ridicat.

Examinatorul analizează politicile de investiții și practicile de împrumut ale băncii, împreună cu riscurile de credit, cum ar fi riscul ratei dobânzii și riscul de lichiditate. Sunt luate în considerare calitatea și tendințele activelor majore. Dacă o instituție financiară are o tendință de pierdere a valorii activelor majore din cauza riscului de credit, atunci acestea ar primi un rating mai mic.

Capacitatea de management

Capacitatea de management măsoară capacitatea echipei de conducere a unei instituții de a identifica și de a reacționa la stresul financiar. Categoria depinde de calitatea strategiei de afaceri a băncii, a performanței financiare și a controalelor interne. În domeniul strategiei de afaceri și al performanței financiare, examinatorul CAMELS analizează planurile instituției pentru următorii câțiva ani. Include rata de acumulare a capitalului, rata de creștere și identificarea riscurilor majore.

Pentru controalele interne, examenul testează capacitatea instituției de a urmări și identifica riscurile potențiale. Domeniile din cadrul controalelor interne includ sisteme de informații, programe de audit și evidență. Sistemele informatice asigură integritatea sistemelor informatice pentru a proteja informațiile personale ale clientului. Programele de audit verifică dacă politicile companiei sunt respectate. În sfârșit, păstrarea evidenței ar trebui să respecte principii contabile solide și să includă documentație pentru a facilita auditul.

Câștiguri

Câștigurile ajută la evaluarea viabilității pe termen lung a unei instituții. O bancă are nevoie de o rentabilitate adecvată pentru a-și putea dezvolta operațiunile și a-și menține competitivitatea. Examinatorul analizează în mod specific stabilitatea câștigurilor, rentabilitatea activelor (ROA) Rentabilitatea activelor și formula ROA Formula ROA. Rentabilitatea activelor (ROA) este un tip de rentabilitate a investiției (ROI), care măsoară rentabilitatea unei afaceri în raport cu activele sale totale. Acest raport indică performanța unei companii comparând profitul (venitul net) pe care îl generează cu capitalul investit în active. , marja dobânzii nete (NIM) și perspectivele viitoare de câștig în condiții economice dure. În timp ce evaluăm câștigurile, câștigurile de bază sunt cele mai importante.Câștigurile de bază sunt câștigurile pe termen lung și stabile ale unei instituții care este afectată de cheltuielile elementelor unice.

Lichiditate

Pentru bănci, lichiditatea este deosebit de importantă, deoarece lipsa de capital lichid poate duce la o gestionare a băncii Executarea băncii O gestionare a băncii apare atunci când clienții își retrag simultan toți banii din conturile de depozit la o instituție bancară, de teama că banca. Această categorie de CAMELS examinează riscul ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii Riscul ratei dobânzii este probabilitatea unei scăderi a valorii unui activ care rezultă din fluctuații neașteptate ale ratelor dobânzii. Riscul ratei dobânzii este în mare parte asociat cu active cu venit fix (de exemplu, obligațiuni), mai degrabă decât cu investiții de capitaluri proprii. și riscul de lichiditate Riscuri majore pentru bănci Riscurile majore pentru bănci includ riscul de credit, operațional, de piață și de lichiditate. Deoarece băncile sunt expuse la o varietate de riscuri,au infrastructuri de gestionare a riscurilor bine construite și trebuie să respecte reglementările guvernamentale. . Ratele dobânzii afectează câștigurile din segmentul de afaceri al pieței de capital al unei bănci. Dacă expunerea la riscul ratei dobânzii este mare, atunci investiția instituției și valoarea portofoliului de credite vor fi volatile. Riscul de lichiditate este definit ca riscul de a nu putea satisface nevoile prezente sau viitoare ale fluxului de numerar fără a afecta operațiunile de zi cu zi.

Sensibilitate

Sensibilitatea este ultima categorie și măsoară sensibilitatea unei instituții la riscurile de piață. De exemplu, se poate face o evaluare a împrumuturilor din sectorul energetic, a creditelor medicale și a creditelor agricole. Sensibilitatea reflectă gradul în care câștigurile sunt afectate de ratele dobânzilor, ratele de schimb și prețurile mărfurilor, toate acestea putând fi exprimate prin Beta Beta. se întoarce în raport cu întreaga piață. Este utilizat ca măsură a riscului și face parte integrantă din Modelul de stabilire a prețurilor activelor de capital (CAPM). O companie cu un beta mai mare are un risc mai mare și, de asemenea, rentabilități așteptate mai mari. .

Cum funcționează sistemul de evaluare CAMELS?

Pentru fiecare categorie, se acordă un scor de la unu la cinci. Unul este cel mai bun scor și indică performanțe puternice și practici de gestionare a riscurilor în cadrul instituției. Pe de altă parte, cinci este cel mai slab rating. Acesta indică o mare probabilitate de eșec bancar și necesitatea acțiunilor imediate pentru ratificarea situației. Dacă starea financiară actuală a unei instituții se încadrează între 1 și 5, aceasta se numește rating compozit.

 • O scară de 1 implică faptul că o bancă prezintă o performanță robustă, este solidă și respectă practicile de gestionare a riscurilor.
 • O scară de 2 înseamnă că o instituție este solidă din punct de vedere financiar, cu slăbiciuni moderate prezente.
 • O scară de 3 sugerează că instituția prezintă o preocupare de supraveghere în mai multe dimensiuni.
 • O scară de 4 indică faptul că o instituție are practici nefondate, deci este nesigură din cauza unor probleme financiare grave.
 • Un rating de 5 arată că o instituție este fundamental nesatisfăcătoare cu practici inadecvate de gestionare a riscurilor.

Un rating mai mare va împiedica capacitatea unei bănci de a se extinde prin investiții, fuziuni sau adăugând mai multe sucursale. De asemenea, instituția cu un rating slab va trebui să plătească mai mult în prime de asigurare.

Resurse aditionale

Vă mulțumim că ați citit articolul Finance despre sistemul de evaluare CAMELS. Pentru a continua să învățați și să vă avansați cariera, aceste resurse financiare suplimentare vă vor fi de ajutor:

 • Raportul de adecvare a capitalului Raportul de adecvare a capitalului (CAR) Raportul de adecvare a capitalului a stabilit standarde pentru bănci, analizând capacitatea băncii de a plăti pasive și de a răspunde riscurilor de credit și riscurilor operaționale. O bancă care are un CAR bun are suficient capital pentru a absorbi pierderile potențiale. Astfel, are un risc mai mic de a deveni insolvabil și de a pierde banii deponenților.
 • LIBOR LIBOR LIBOR, care este un acronim al ratei de ofertă interbancară din Londra, se referă la rata dobânzii pe care băncile britanice o percep pentru alte instituții financiare pentru un împrumut pe termen scurt, cu scadență de la o zi la 12 luni în viitor. LIBOR acționează ca bază de referință pentru ratele dobânzii pe termen scurt
 • Basel III Basel III Acordul Basel III este un set de reforme financiare care a fost dezvoltat de Comitetul Basel pentru supraveghere bancară (BCBS), cu scopul consolidării
 • Managementul riscului Managementul riscului Managementul riscurilor cuprinde identificarea, analiza și răspunsul la factorii de risc care fac parte din viața unei afaceri. De obicei se face cu

Postări recente