Factor macroeconomic - Prezentare generală, componente, tipuri

Un factor macroeconomic este un model, o caracteristică sau o condiție care emană de la un aspect mai larg al unei economii sau se referă la o anumită populație. Caracteristica poate fi un eveniment economic, de mediu sau geopolitic semnificativ care influențează pe scară largă o economie regională sau națională.

Factor macroeconomic

Un factor macroeconomic poate include ceva care afectează cursul sau direcția unei economii date la scară largă. Politica monetară Politica monetară Politica monetară este o politică economică care gestionează mărimea și rata de creștere a ofertei de bani într-o economie. Este un instrument puternic de reglementare a variabilelor macroeconomice, cum ar fi inflația și șomajul. și alte reglementări, de exemplu, pot afecta economiile naționale și de stat, având în același timp consecințe globale potențial mari.

Inflația Inflația Inflația este un concept economic care se referă la creșterea nivelului de preț al bunurilor pe o perioadă stabilită de timp. Creșterea nivelului prețurilor înseamnă că moneda într-o anumită economie își pierde puterea de cumpărare (adică se poate cumpăra mai puțin cu aceeași sumă de bani). , produsul intern brut (PIB), venitul național și nivelurile șomajului sunt exemple de factori macroeconomici. Astfel de indicatori de performanță economică sunt urmăriți îndeaproape de către state, companii și consumatori. Corelația dintre diferiți factori macroeconomici este cercetată pe larg în domeniul macroeconomiei.

rezumat

  • Un factor macroeconomic este un fenomen, model sau condiție care emană de la un aspect larg al unei economii, sau se referă la acesta, mai degrabă decât la o anumită populație.
  • Inflația, produsul național brut (PIB), venitul național și nivelurile de șomaj sunt exemple de factori macroeconomici.
  • Factorii macroeconomici pot fi fie pozitivi, negativi, fie neutri.

Înțelegerea macroeconomiei

Macroeconomia este un domeniu economic care studiază tendințe economice mai largi, cum ar fi inflația, ratele de creștere economică, nivelurile prețurilor, produsul intern brut (PIB) Produsul intern brut (PIB) Produsul intern brut (PIB) este o măsură standard a sănătății economice a unei țări și un indicator al nivelului său de viață. De asemenea, PIB-ul poate fi utilizat pentru a compara nivelurile de productivitate dintre diferite țări. , venitul național și modificările nivelurilor șomajului.

Inflația

Inflația reprezintă o creștere progresivă a costului mediu al bunurilor și serviciilor în economie în timp.

Rata de creștere economică

Rata de creștere economică este modificarea procentuală a costului producției de bunuri și servicii într-o țară într-o anumită perioadă de timp, comparativ cu o perioadă anterioară.

Nivelul prețului

Un nivel de preț este variația prețurilor existente pentru bunurile și serviciile produse economic. În termeni mai largi, nivelul prețurilor se referă la costurile unui bun, serviciu sau securitate.

Produsul intern brut (PIB)

Produsul intern brut (PIB) este o măsură cantitativă a valorii de piață a tuturor bunurilor finite și a serviciilor produse într-o anumită perioadă de timp.

Venit national

Venitul național este suma totală de bani generată în interiorul unei națiuni.

Nivelul șomajului

Nivelul sau rata șomajului este ponderea șomerilor din forța de muncă dintr-o anumită țară, calculată și exprimată ca procent.

Tipuri de factori macroeconomici

Factor macroeconomic - Tipuri

1. Pozitiv

Factorii macroeconomici pozitivi cuprind evenimente care stimulează în cele din urmă stabilitatea economică și expansiunea într-o țară sau un grup de țări.

Orice evoluție care duce la o creștere a cererii de bunuri sau servicii (de exemplu, o scădere a prețului) este considerată un factor macroeconomic pozitiv. Deoarece cererea de produse și servicii Produse și servicii Un produs este un articol tangibil care este pus pe piață pentru achiziție, atenție sau consum în timp ce un serviciu este un articol intangibil, care provine din creșterea, furnizorii interni și străini ai produselor vor beneficiază inevitabil de venituri crescute rezultate din traficul crescut al clienților. Într-adevăr, profiturile mai mari vor crește prețurile acțiunilor pe o scară mai mare.

2. Negativ

Factorii macroeconomici negativi includ evenimente care pot amenința economia națională sau globală.

Preocupările privind incertitudinea politică indusă de implicarea unei națiuni în conflictele civile sau globale sunt susceptibile de a agrava tulburările economice din cauza redistribuirii resurselor sau a deteriorării bunurilor, activelor și mijloacelor de trai.

Factorii macroeconomici negativi includ, de asemenea, pandemii globale (de exemplu, Covid-19) sau dezastre naturale, cum ar fi uragane, cutremure, inundații, incendii etc.

3. Neutru

Unele schimbări economice nu sunt nici pozitive, nici negative. În schimb, consecințele exacte sunt evaluate pe baza scopului acțiunii, cum ar fi controlul comerțului peste granițele regionale sau naționale.

Natura unei anumite acțiuni, cum ar fi punerea în aplicare sau întreruperea unui embargo comercial, ar veni cu o serie de consecințe care depind de impactul țării și de obiectivele din spatele acțiunii întreprinse.

Importanța factorilor macroeconomici

Experții economici și cercetătorii se referă frecvent la tendințele factorilor macroeconomici în timp ce încearcă să găsească modalități de a clarifica obiectivele politicii economice și se străduiesc să atingă prosperitatea economică. De asemenea, aceștia încearcă să prognozeze rate viitoare de ocupare, inflație și alți factori macroeconomici principali. Astfel de previziuni afectează deciziile luate de state, persoane fizice și companii.

Mai multe resurse

Finance oferă certificatul bancar și credit Analyst (CBCA) ™ Certificarea CBCA ™ Certificatul Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ este un standard global pentru analiștii de credit care acoperă finanțarea, contabilitatea, analiza creditelor, analiza fluxurilor de numerar, modelarea legământului, împrumutul rambursări și multe altele. program de certificare pentru cei care doresc să-și ducă cariera la nivelul următor. Pentru a continua să înveți și să avansezi în carieră, următoarele resurse vor fi utile:

  • Indicatori economici Indicatori economici Un indicator economic este o valoare utilizată pentru a evalua, măsura și evalua starea generală de sănătate a macroeconomiei. Indicatori economici
  • Politica monetară Politica monetară Politica monetară este o politică economică care gestionează dimensiunea și rata de creștere a ofertei de bani într-o economie. Este un instrument puternic de reglementare a variabilelor macroeconomice, cum ar fi inflația și șomajul.
  • PIB nominal vs. PIB real PIB nominal vs. PIB real Produsul intern brut brut (PIB) și PIB real ambele cuantifică valoarea totală a tuturor bunurilor produse într-o țară într-un an. Cu toate acestea, PIB-ul real este ajustat pentru inflație, în timp ce PIB-ul nominal nu este.
  • Șomajul structural Șomajul structural Șomajul structural este un tip de șomaj cauzat de discrepanța dintre competențele deținute de populația șomeră și locurile de muncă disponibile pe piață. Șomajul structural este un eveniment de lungă durată cauzat de schimbările fundamentale ale economiei.

Postări recente