Situații financiare auditate - Date financiare cu o scrisoare de opinie de audit

Companiile publice sunt obligate prin lege să se asigure că situațiile lor financiare Trei situații financiare Cele trei situații financiare sunt situația veniturilor, bilanțul și situația fluxurilor de numerar. Aceste trei declarații de bază sunt auditate în mod complex de către un CPA înregistrat. Scopul auditului independent este de a oferi asigurarea că conducerea a prezentat situații financiare fără erori semnificative. În plus, angajarea unui CPA independent și calificat oferă asigurarea băncilor, furnizorilor și potențialilor investitori că afacerea este solidă din punct de vedere financiar și este solvabilă. Situațiile financiare auditate sunt necesare pentru a furniza informații factorilor de decizie.

Tema Situațiilor financiare auditate

În timpul unui audit financiar, un CPA confirmă că situațiile financiare nu conțin erori semnificative. În cazul în care există erori substanțiale, CPA recomandă măsuri corective care respectă principiile contabile general acceptate (GAAP) GAAP GAAP, sau principiile contabile acceptate în general, este un set de reguli și proceduri recunoscut în mod obișnuit conceput pentru a reglementa contabilitatea corporativă și raportarea financiară. GAAP este un set cuprinzător de practici contabile care au fost dezvoltate în comun de către Consiliul pentru standarde de contabilitate financiară (FASB) și Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).

Următoarele sunt principalele tipuri de situații financiare auditate:

# 1 Declarație de venit

O declarație de venit Șablon de declarație de venit Șablon de declarație de venit gratuit pentru descărcare. Creați-vă propria declarație de profit și pierdere cu șabloane anuale și lunare în fișierul Excel furnizat. Fișierul include venituri, costul mărfurilor vândute, profitul brut, marketing, vânzare, G&A, salarii, salarii, cheltuieli cu dobânzile, amortizare, amortizare, impozite, venitul net arată performanța companiei pe parcursul unui an fiscal. Declarația raportează veniturile Venituri din vânzări Veniturile din vânzări sunt veniturile primite de o companie din vânzările sale de bunuri sau furnizarea de servicii. În contabilitate, termenii „vânzări” și „venituri” pot fi și sunt adesea folosiți în mod interschimbabil pentru a însemna același lucru. Veniturile nu înseamnă neapărat numerar primit. câștigate și cheltuieli efectuate în cursul perioadei. Pe ultima linie,raportul dezvăluie profitul net Marja de profit net Marja de profit net (cunoscută și sub denumirea de „Profit Margin” sau „Net Profit Margin Ratio”) este un raport financiar utilizat pentru a calcula procentajul de profit pe care o companie îl produce din veniturile sale totale. Acesta măsoară valoarea profitului net pe care o companie îl obține pe dolar din venitul câștigat. sau pierdere pentru perioada respectivă. (Acest fapt este de fapt originea termenului, „linia de jos”, deoarece linia de jos a unei declarații de profit și pierdere arată profitul / pierderea unei companii pentru anul respectiv.)(Acest fapt este de fapt originea termenului, „linia de jos”, deoarece linia de jos a unei declarații de profit și pierdere arată profitul / pierderea unei companii pentru anul respectiv.)(Acest fapt este de fapt originea termenului, „linia de jos”, deoarece linia de jos a unei declarații de profit și pierdere arată profitul / pierderea unei companii pentru anul respectiv.)

Cifra câștigului pe acțiune (EPS) poate fi inclusă atunci când situațiile financiare sunt emise de o companie cotată la bursă.

Auditorul verifică acuratețea tranzacțiilor prin verificarea încrucișată a registrului de numerar și a conturilor individuale.

Bilanțul # 2

Bilanțul contabil Bilanțul contabil este una dintre cele trei situații financiare fundamentale. Aceste declarații sunt esențiale atât pentru modelarea financiară, cât și pentru contabilitate. Bilanțul afișează activele totale ale companiei și modul în care aceste active sunt finanțate, fie prin datorii, fie prin capitaluri proprii. Active = Datorii + Capitaluri proprii raportează poziția financiară a companiei la sfârșitul anului fiscal (sau în orice alt moment se face un bilanț; de exemplu, companiilor li se cere de obicei să prezinte un bilanț atunci când solicită un împrumut). Prezintă valoarea activelor, pasivelor și capitalurilor proprii ale unei companii. Elementele din coloanele active și pasive sunt prezentate în ordinea lichidității, cele mai lichide elemente fiind raportate mai întâi. Auditorul poate verifica existența activelor și pasivelor și exactitatea cifrelor prezentate.

# 3 Situația fluxului de numerar

Situația fluxului de numerar Situația fluxului de numerar O situație a fluxului de numerar (denumită oficial Situația fluxurilor de numerar) conține informații despre cât de mulți bani a generat și utilizat o companie într-o perioadă dată. Conține 3 secțiuni: numerar din operațiuni, numerar din investiții și numerar din finanțare. pot fi incluse și în situațiile financiare auditate. Situația fluxurilor de numerar relevă intrările și ieșirile de numerar în cursul anului fiscal. Oferă o perspectivă asupra capacității companiei de a-și îndeplini obligațiile pe termen scurt și de a continua să își desfășoare activitatea în viitorul apropiat. Auditorul poate verifica înregistrările din extrasul de numerar în raport cu extrasul de cont bancar și, de asemenea, poate verifica acuratețea notelor de subsol.

Scrisoare de opinie de audit

Un auditor emite o scrisoare de opinie de audit după finalizarea procesului de audit și aceasta este inclusă în situațiile financiare auditate. În această scrisoare, auditorul dezvăluie situațiile financiare revizuite și metoda de audit utilizată. Dacă nu au existat erori semnificative în situațiile financiare, atunci auditorul va da o opinie de audit că situațiile financiare reprezintă o imagine fidelă și corectă a performanței și poziției companiei.

Aflați mai multe despre standardele de audit de la AICPA.

Conținutul scrisorii de opinie de audit

Mai jos este un exemplu de scrisoare de opinie pentru audiție, care trebuie utilizată numai în scop educativ.

Stimate consiliu de administrație

Compania XYZ

Noi, auditorii, am auditat declarația de profit și pierdere, bilanțul și situația fluxurilor de numerar ale companiei XYZ la 31 decembrie 2018.

Ne-am finalizat auditul în conformitate cu standardele de audit stabilite de Principiile de contabilitate general acceptate (GAAP) în Statele Unite. Pe baza acestui audit, am obținut asigurarea rezonabilă că situațiile financiare menționate mai sus nu conțin denaturări semnificative.

Ca parte a auditului nostru, am examinat și testat dovezi care să susțină cifrele cuprinse în situațiile financiare. De asemenea, am evaluat principiile contabile și estimările utilizate de companie în pregătirea situațiilor financiare. Acest audit a constituit baza opiniei noastre, enunțată mai jos.

În opinia noastră, situațiile financiare ale companiei XYZ sunt reprezentate în conformitate cu principiile contabile general acceptate (GAAP) din Statele Unite.

[Semnătură]

Numele auditorului

Resurse aditionale

Sperăm că acesta a fost un ghid util privind situațiile financiare auditate. Finance este furnizorul global oficial al desemnării Analistului de modelare și evaluare financiară (FMVA) ™ Certificare FMVA® Certificare Alăturați-vă peste 350.600 de studenți care lucrează pentru companii precum Amazon, JP Morgan și Ferrari.

Dacă doriți să aflați mai multe, Finanța are toate resursele de care aveți nevoie pentru a vă avansa cariera:

  • IFRS vs. US GAAP IFRS vs. US GAAP IFRS vs US GAAP se referă la două standarde și principii contabile respectate de țările din lume în ceea ce privește raportarea financiară. Peste 110 de țări respectă Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care încurajează uniformitatea în pregătirea situațiilor financiare.
  • SEC MD&A Ce este MD&A? Discuțiile și analiza managementului (MD&A) este o secțiune a raportului anual sau SEC care depune 10-K, care oferă o imagine de ansamblu asupra performanței companiei în perioada anterioară, starea sa financiară actuală și proiecțiile viitoare ale conducerii.
  • SEC 10-K 10-K Formularul 10-K este un raport anual detaliat care trebuie prezentat Comisiei pentru valori mobiliare și valori mobiliare din SUA (SEC). Depunerea oferă un rezumat cuprinzător al performanței unei companii pentru anul respectiv. Este mai detaliat decât raportul anual trimis acționarilor
  • Tipuri de depuneri SEC Tipuri de depuneri SEC SEC din SUA obligă companiile cotate la bursă să depună diferite tipuri de depuneri SEC, formularele includ 10-K, 10-Q, S-1, S-4, vezi exemple. Dacă sunteți un investitor serios sau un profesionist în finanțe, cunoașterea și posibilitatea de a interpreta diferitele tipuri de depuneri SEC vă va ajuta să luați decizii de investiții în cunoștință de cauză.

Postări recente